XXL-terminal i Landskrona snart klar

DSV nya Nordeuropaterminal som nu är under uppförande, ska hysa både DSV Solutions lagerverksamhet och DSV Road och DSV Air & Sea.

Det geografiska läget, Öresundsbron och närheten till flera europavägar var faktorer som gjorde att valet föll på just Landskrona. Men också att Landskrona visade ambition att medverka till ett bra boende för medarbetare och för effektiva offentliga kommunikationer.

Den 29 mars år 2011 togs det första officiella spadtaget på byggnaden som nu byggs vid stadens södra infart strax väster om E6an. Redan efter sommaren beräknas byggnaden stå klar.

Den nya terminalen kommer inte bara att betjäna Skandinavien utan också delar av Centraleuropa. I så måtto representerar lokaliseringen i Sverige delvis ett nytt logistiskt tänkande.

– Vi förväntar oss stora synergieffekter för alla dessa tre grenar , säger Brian Winther Almind, vice president i ägarfäretaget DSV Holding till International Transport Journal.

DSV räknar med att alla viktiga marknader i norra Europa kan nås inom 24 timmar från den nya terminalen i Landskrona.

Byggnaden ska totalt täcka 102 000 kvm av vilka 55 000 kvm ska användas för lager och 35 000 kvm som hanteringsytor. Byggnaderna kommer att få 200 portar. Till detta kommer 12 000 kvm för administration.

DSV investerar över 600 miljoner SEK i den nya anläggningen.

Den nya huben kommer att sysselsätta ca 600 anställda av vilka ca 100 kommer att arbeta med administrativa uppgifter.

-Våra kunder kommer att dra stor nytta av den här nya intermodala terminalen , säger Brian Ejsing chef för DSV Road som har sitt huvudkontor i Willich i Tyskland.

Danskägda DSV har verksamhet i 60 länder och 21 700 anställda.


Läs mer