EU öppnar för längre lastbilar

mars 21, 2014 Transport

EU-parlamentet röstade den 18 mars för att frågan om lastbilars totalvikt och maxlängd i gränsöverskridande trafik skjuts på framtiden.

EU-kommissionen uppmanas att återkomma med en konsekvensanalys av hur tunga och långa lastbilar påverkar miljö, infrastruktur, vägnät och ekonomi för inblandade aktörer.

Denna konsekvensanalys ska ha färdigställts och presenterats för EU-parlamentet senast 2016. Ett eventuellt nytt direktiv, för gränsöverskridande trafik med längre och tyngre fordon, får ej läggas fram av Kommissionen tidigare än 6 månader efter att en konsekvensanalys presenterats.

Transportindustriförbundet ser detta ses som en seger för den svenska transportsektorn som nu kan fortsätta sitt bruk av tyngre och längre fordon i nationell trafik. Förbundet uppger att man kommer att arbeta vidare för att detta även ska vara möjligt i gränsöverskridande trafik mellan olika medlemsstater som önskar tillåta detta.


Läs mer