Transportindustriförbundet vill ha avreglerade transporter i EU

mars 21, 2014 Åsikt , Transport

Vid ett möte med Transportindustriförbundet på Näringsdepartementet i tisdags gicks Transportstyrelsens åtgärdsförslag igenom. Förbundet fortsätter att lobba för en avreglerad marknad. 

De förslag på åtgärder som förts fram, främst då kravet på att åkeriet vid kontroll skall kunna visa frakthandlingar, invänder Transportindustriförbundet mot “på den grund att det förmodligen strider mot gällande EU-rätt” samt innebär ökade administrativa bördor för den stora majoritet som faktiskt bedriver en laglig och seriös verksamhet.

Transportindustriförbundet förordar istället, som EU-kommissionen gett uttryck för, ett borttagande av den s k tre-transportbegränsningen, samtidigt som tiden fordonet får vistas i landet sänks från sju till fyra dagar. Kopplat till kontroll av kör-/vilotider samt färdskrivare menar förbundet att det är ett bättre verktyg än att kontrollera frakthandlingar.

Förbundet skriver också i ett pressmeddelande att man i Bryssel kommer att fortsätta lobbying för en helt avreglerad transportmarknad inom EU.


Läs mer