Simulering ger smartare e-handelslager

mars 21, 2014 E-handel , Forskning , IT/Teknik , Lager , Logistik
Simulering ger smartare e-handelslager

Lindex nya e-handelslager är ca 3 000 kvm och togs i drift i juni 2013. I utformningen användes lagersimulering för att utforma lagret på bästa sätt. Foto Lindex

– När den traditionella butikslogistiken förflyttar sig mot e-handel blir logistiken helt annorlunda, säger Karin Klintbäck, vd på Constructor Logistics, som jobbar med simuleringar för effektivare e-handelslager.

Constructor är mest kända för lagerinredning, som pallställ, hyllställ, lådor och entresolplan. Men när det kommer till planering och utformning av lager kan simuleringar och materialflödesanalyser vara nyttiga för att utforma lagret, inte minst e-handelslager. 

Constructor Logistics är ett fristående dotterbolag som jobbar med logistikutveckling med en mjukvaruplattform, ett simuleringsverktyg för lageroptimering.
– Vi har bl a hjälpt Lindex med lagerlayout och varuplacering när de bröt ut sitt e-handelslager från det genrella lagret, berättar Karin Klintbäck, ny vd för Constructor Logitics sen 1 januari 2014.
Verktyget säljs både i projektform och som ren mjukvara för de som vill göra egna simuleringar.
– Vi fungerar också som intern resurs när Constructor säljer och utvecklar lagerinredning.
I Lindex fall hade e-handeln vuxit ur det traditionella butikslagret i Partille. Lösningen blev ett nytt, separat e-handelslager intill det gamla.
Med hjälp av simuleringsverktyget ritades lagret upp. Därefter konfigurerades materialflöden (inleverans, plock, packning) med hanteringstider, lagerutrustning och godsflöde. Simuleringen baserades på historisk orderdata och för olika scenarier, där olika artikelplaceringar och arbetsytor utvärderades. Olika placeringsalternativ för artikelgrupper analyserades utifrån parametrarna affärsområde, storlek och kampanjartikel.

Längre tid för packning
E-handelslager är plockintensiva och kräver helt annan artikelplacering än traditionella butikslager.
– Till butiker vill man packa så att varorna blir lätta att packa upp, artiklar till samma avdelning placeras på samma ställe. För e-handel tittar man kanske på köpmönster och sorterar t ex efter storlek.
Antalet kunder ökar också markant från ett par hundra butiker, till tusentals kunder i veckan.
– Man går från packning pallvis till ordrar med kanske 2-3 orderrader i snitt. Det gör packtiden betydligt högre.
Hur varorna förpackas blir också viktigare.
– Packningen påverkar hur kunderna upplever köpet. Förpackningen är ett viktigt utvecklingsområde för e-handeln.

“Låt speditörerna sköta sorteringen”
E.handeln är svårförutsedd och volymerna varierar snabbt, både på säsongs- och veckobasis. Det vanligaste sättet att hantera volymförädringar och skapa hög flexibilitet är enligt Karin Klintbäck att ha manuella lager och skapa manuell flexibilitet.
– Automation ger hög produktivitet, men innebär en större initial investering och risk att man bygger in sig.
– Med mer folk kan man nå samma volymer. Nackdelen är att de löpande kostnaderna blir högre.
En hantering som Karin Klintbäck tycker att man ska lämna ifrån sig är sorteringen.
– E-handlare bör se till att bli av med färdigpackade ordrar så snabbt som möjligt och spara tid och lagerutrymme till annat. Om det är något transportörerna är experter på så är det sortering.

Artikel ur Intelligent Logistik nummer 1 2014.

Av Hilda Hultén


Läs mer