Björk.Eklund byter namn till Greencarrier

februari 7, 2012 Transport

Den 1 februari 2012 bytte transportföretaget Björk. Eklund Group namn till Greencarrier. Syftet är tydlighet och miljöprofilering.

Tidigare har Greencarrier bara använts för företagets fraktverksamhet. Ny byter större delen av verksamheten namn till Greencarrier. Den enda verksamheten som behåller sin tidigare identitet är den skandinaviska Shipping & Logistics-delen.
Enligt bolagets vd Björn Eklund har Björk.Eklund Group vuxit constant de senaste åren och har idag omkring 650 anställda på tio olika marknader, bl a Kina. Beslutet att konsolidera verksamheten under ett gemensamt namn gör att man kan profilera sig mer globalt och stärka miljö-imagen.
– Det innebär en tydligare kommunikation. Enda praktiska skillnaden är egentligen att det står ett nytt namn ovanför dörren, säger Björn Eklund i ett pressmeddelande.


Läs mer