Södertälje hamn ökar

februari 6, 2012 Logistik , Logistiklägen , Transport
Södertälje hamn ökar

Södertälje hamns kombiterminal har ökat från 4 till 6 tågset per vecka sedan Intercontainer började med transporter från kontinenten. Foto Södertälje Hamn.

Med en ny Feederlinje och samarbetet med Intercontainer om tåggodstransporter till Tyskland och Italien vill Södertälje hamn bli regionens ledande kombiterminal och containerhamn.

Södertälje hamn växer så det knakar på containersidan. Med en ökning på 19,5 procent 2011 hanterade hamnen under året containervolymer på över 80 000 TEU. Sedan 2006 har containervolymerna fördubblats och Södertälje har nu drygt hälften så stora volymer som Gävle, som ökade med 17 procent 2011 till drygt 158 000 TEU.
 

Ny feederlinje

Utsikterna att öka volymerna ytterligare är också goda sedan Team Lines, ett av Europas ledande feederrederier, beslutat att återuppta sin trafik till hamnen. Med dem är det nu fem containerrederier som anlöper Södertälje Hamn med minst veckotrafik.
Den veckorutt som nu inkluderar Södertälje går från Bremerhaven via Hamburg till Södertälje och därefter vidare till Klaipeda, innan man återvänder till Bremerhaven.
– Team Lines hade feedertrafik till oss tidigare, men lade ned på grund av den hårda konkurrensen. Nu har de säkrat baslaster med några av de stora oceanrederierna och gör ett nytt försök, det är roligt, säger Erik Froste.
Team Lines är en viktig pusselbit för att hamnen ska nå sitt mål att bli den självklara containerhamnen i regionen och fortsätta växa.

Kombitrafik till kontinenten
Södertälje hamns geografiska läge gör det också möjligt att kombinera sjöfart med järnvägs- och landsvägstransporter, och Södertälje hamn har som mål att bli den ledande kombiterminalen i regionen. I december inledde hamnen ett nytt samarbete med Intercontainer och de intermodala järnvägsoperatörerna Kombiverkehr och Hupac, som gör det möjligt att transportera gods på järnväg från Södertälje till Italien och 25 terminaler i Tyskland.
Kombiverkehr är Europas största järnvägsoperatör för kombitrafik på järnväg och lastbil. 2010 transporterade företaget mer än 21 milioner ton gods och de har ett mycket starkt trafiknät i Tyskland och gamla Österuopa. Även Hupac är en av de stora intermodala operatörerna i Europa och tyngdpunkten ligger mer på Italien och Beneluxregionen.
– Vi har haft samarbete med Intercontainer i många år, men främst transporter till och från Göteborgs hamn. Nu kopplar de samman sitt nät med kontinenten och europeiskt gods tas till oss via Öresundsbron och Malmö.
Antalet tåg till kombiterminalen har ökat från fyra till sex per vecka sedan samarbetet inleddes i december.
– Och då är januari generellt en dålig månad för godstransporter, så det kanske blir ännu fler.

Av Hilda Hultén

Lästips!
I nästa temabilaga av Intelligent Logistik som kommer med Dagens Industri den 9 februari finns en längre intervju med Erik Froste. Där berättar han bland annat om konkurrensen med Stockholms hamnar och hur Cargonets nedläggning påverkar Södertälje.

 


Läs mer