Drabbas av Cargonets stopp

februari 7, 2012 Logistik

Cargonets tidsfrist med fortsatt tågtrafik går snart ut och industrin vill tala klarspråk med regeringen. För Polarbröd återstår bara vägtransport om inget görs.

I oktober 2011 meddelade Cargonet att de beslutat att lägga ned sin kombiverksamhet i Sverige från och med mitten av december, på grund av dålig punktlighet, sviktande resultat och en ickefungerande terminalregim. Droppen var regeringsbeslutet om en fördubbling av banavgifterna. Efter påtryckningar från kunderna, bl a genom ett kritiskt, öppet brev från DHL och Schenker, sköts nedläggningen av flertalet linjer ned till den 31 mars 2012.

– Det börjar bli bråttom igen, säger Caroline Lundström, logistikansvarig på Polarbröd, till Norrbottens-Kuriren.
Bråttom var det redan innan jul. Cargonet hade meddelat att bolaget slutar köra tågtrafik i Sverige. Kunderna, företagen, stod inför att bli utan transporter och lastbilar var enda tänkbara lösningen.

Efter den 31 mars är det troligtvis lastbilar som gäller för företag som Polarbröd.
– Vi får fram brödet, vi har en uppgörelse med Schenker om transporterna men det är inte vad vi vill. Vi har jobbat i många år för att få lösningar för järnväg. Det är 20-30 andra företag som också påverkas. Får jag som jag vill får vi till ett möte med infrastrukturministern. Vi måste få en långsiktig lösning.

Hoppas på nya tåg

Enligt infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd finns det fortfarande hopp om att att övriga tågtransportörer rycker in och tar över delar av trafiken. Det är dock sannolikt att mycket av Cargonets volymer kommer att flyttas från järnväg till lastbil.
Innan jul höll flera av de berörda företagen ett möte om nedläggningen med infrastrukturministern.
– Skillnaden är att det då var fråga om en nödlösning. Det behöver komma ut något bättre än att flytta fram frågan, säger Caroline Lundström.

 


Läs mer