Ur senaste numret: Giganternas kamp: Norvik

februari 27, 2019 Sjöfart
Ur senaste numret: Giganternas kamp: Norvik

Stockholms Hamnar, genom flaggskeppet Norvik, och Gävle Hamn kapprustar för att välkomna framtidens jättefartyg och växande godsflöden till sjöss. Men  Stockholm och Gävle är inte ensamma om att satsa stora summor på ökad hamnkapacitet, även Norrköping, Södertälje, Oxelösund och Mälarhamnarna vill vinna kampen om framtidens hägrande godsflöden till sjöss. Här kan du läsa om Gävles satsningar och transportexperten Inge Vierths analys

Drygt 300 entreprenörer arbetar med bygget av hamnen i Norvik – här reses hamnkontoret. Foto: Klara Eriksson.

Norvik – Östersjöns bästa hamnläge?

Det omdiskuterade bygget av en ny container- och rorohamn i Stockholm på  Norviksudden utanför Nynäshamn har nått halvtid och kommer, precis som Gävles nya containerterminal, att öppna sommaren 2020. Frågan är om kritiken kommer att tystna när hamnen står färdig – och om flödena hittar dit.  

Ur Intelligent Logistik nummer 1 2019 – vill du läsa mer: prenumerera här!

Redan 2012 fick Stockholms Hamnar tillstånd för att bygga en ny hamn på Norviksudden, fem mil söder om Stockholm. Men villkoren för hamnutbyggnaden har randats av överklaganden och spaden kunde inte sättas i marken förrän 2016.

– Det finns ett antal intressenter som har motsatt sig byggnationen men de flesta Nynäshamnsbor ser fram emot den nya hamnen, säger Magnus Sjöberg, projektchef för Norvik på Stockholms Hamnar.

Han beskriver bygget som “det mest spännande han gjort”, och med en bakgrund från bland annat bygget av Höga Kusten-bron, säger det kanske något om projektets omfattning.

– Vi har varit tvungna att spränga bort fyra miljoner kubikmeter berg. En del av det berget finns fortfarande kvar och väntar på att säljas till något lämpligt projekt, säger han och pekar på en gigantisk grushög som upptar en del av Norviksudden.

Magnus Sjöberg är projektchef för bygget av Stockholms nya stora container- och rorohamn på Noviksudden, fem mil söder om Stockholm. Foto Klara Eriksson

Håller tidtabellen

Stockholm Norvik Hamn som hamnen officiellt heter – håller tidtabellen och kommer att stå färdigt till sommaren 2020. Då kommer  Frihamnens containerflöden (idag på 60 000 TEU) att föras över dit tillsammans med en roro-linje som idag går till Nynäshamns hamn. Frihamnen kommer att stänga och marken blir fri för bostadsbyggande, och i Nynäshamns hamn frigörs kapacitet för mer roro-trafik.

Kapaciteten för Norviks containerterminal blir  inledningsvis 300 000 TEU – på sikt 500 000 TEU.

I januari när Intelligent Logistik besöker Norvik är det mesta av hamnområdet framsprängt och en stor del av ytan redan stenlagd. Planen är att NCC ska anlägga en företags- och logistikpark på drygt 300 000 kvm i anslutning till hamnen – men på den ytan står fortfarande ett berg i vägen.

– Det har funnits begränsningar i hur mycket berg man kan spränga och forsla bort samtidigt, vi har fått ta en sak i sänder, säger Magnus Sjöberg.

Något annat som, om inte ruckat på tidsplanen, kostat mycket pengar är utgrävningarna av en stenålderboplats där järnvägsanslutning från Norvik till Nynäsbanan skulle dras. Järnvägsanslutningen är viktig för terminaloperatören Hutchison som ska driva containerhamnen och för roro-hamnen.

– Det underlättar vid export – många företag som exporterar gör det via järnväg.

Bygger för stora flöden

Terminaljätten Hutchison, som kontrollerar 12 procent av all containerhamnkapacitet i världen, står för utformningen av terminalen. Hamnen förbereds för en automatiserad grensletruckshantering och kajkranarna, av typen ZPMC med styrning från ABB, blir fjärrstyrda från hamnkontoret och ska levereras i januari 2020.

Att Norvik har ett naturligt farledsdjup på 40 meter inte långt från hamnen är viktigt, man har velat skapa en hamn som håller.

– Kort insegling från de stora farlederna är fördelen med Norvik. De flesta hamnar är byggda där bebyggelse funnits länge – nu har vi kunnat välja ett helt optimalt läge, nära en storstad, med bra förbindelser in till staden. Dessutom behövs ingen underhållsmuddring, det finns ingen älv som spottar ut sediment som behöver forslas bort.

Förhoppningen är att en större andel av containerflödena ska transporteras mer hållbart med fartyg till Norvik och den växande storstadsregionen, men man hoppas även kunna få en del av exportkakan.

– Vi vill gärna öka våra exportflöden och då är järnvägen en viktig del.

Hoppas på export

En flytt av containerhamnen ut från staden är bra på många sätt. Men ur godsflödesperspektiv är det inte optimalt och kräver stora investeringar i landinfrastruktur. En stor hamn kräver effektiva förbindelser med järnvägs- och vägnät.

Just förbindelserna in till staden har varit och är ett konfliktområde för Norvik, och vem som ska utföra åtgärder som skyddar de boende, särskilt längs med kurviga och smala 225an, som förbinder Norvik med E4an, från buller och tung trafik. Här är Stockholms Hamnars inställning är att ansvaret ligger hos Trafikverket och kommunerna.

– Vi tycker att vi tar ett stort ansvar i och med att vi bygger en järnvägsanslutning från hamnen till Nynäsbanan, säger Magnus Sjöberg.

– Södertörn har varit styvmoderligt behandlat under lång tid, vare sig kommunen eller Trafikverket har prioriterat det här området. Att vi även ska bygga gång- och cykelvägar – det är bakvänt.

Av Klara Eriksson

Ur Intelligent Logistik nummer 1 2019 – vill du läsa mer: prenumerera här!

Fakta Norvik

  • Investering: finansieras av Stockholms hamnar med egna medel på 3,7 miljarder SEK.
  • Byggs för både containerhantering och rullande gods, ligger fem mil söder om Stockholm, granne med raffinaderiet Nynas AB och AGA:s LNG-terminal.
  • Djup: som mest 16,5 meter
  • Kapacitet: på sikt 500 000 TEU, samt en genomströmning av 200 000 fordon med rullande gods när hamnen är fullt utbyggd.