Starkt uppåt för Karlshamns hamn

mars 24, 2015 Sjöfart , Transport

Ökad godsvolym med totalt nästan 15 procent under 2014. Stora nyinvesteringar. Uppgång för oljelagringen.

Det är tre viktiga faktorer när vd Mats Olsson kommenterar Karlshamns Hamns bokslut. 2014 ökade den totala godsvolymen i Karlshamn till 5,4 miljoner ton, från 4,7 miljoner ton under 2013.
– Det är en glädjande ökning efter konjunkturnedgången. Vi ser positivt på 2015 och räknar med fortsatt ökning, säger Mats Olsson.

Många nya affärer och samarbeten är på gång. Nu har vi en bra bas för fortsatt tillväxt på flera områden.Nu lämnar Karlshamns Hamn lågkonjunkturen bakom sig och ser fram mot ett bra 2015, säger Mats Olsson.

– Under 2014 har verksamheten i vår Sjöterminal gjort ett lyft. Vi har bl a framgång när det gäller sågade trävaror och har gjort flera nya affärer.

– RoRo-trafiken fortsätter också att utvecklas, trots oron i Ryssland och Ukraina. Tillväxten är lite lägre än tidigare, men DFDS Seaways trafik till Klaipeda är stabil och Karlshamn behåller sin position som landets största hamn till baltstaterna för rullande gods.

Järnvägsgods ökade över 50 %

– Ett övergripande mål är att öka andelen gods per järnväg. Det har gjorts stora investeringar, bl a i spår och kombiterminal för detta, och nu ser vi resultat även där.

Förra året ökade järnvägstrafiken i hamnen med över 50 procent.

– Det här visar också att kunderna vill öka transporterna per järnväg och att utbyggnaden av Sydostlänken är oerhört viktig för utvecklingen både regionalt och nationellt, säger Mats Olsson.


Läs mer