Ny rapport om risker med förorenade containrar

april 11, 2018 Sjöfart , Transport

En ny rapport från EU-OSHA lyfter fram säkerhets- och hälsorisker för hamnarbetare som kommer i kontakt med förorenade containrar.

En viktig rekommendation är att nyttja försiktighetsprincipen innan container öppnas och att tillämpa lagstiftning om märkning av containrar.

Rapporten granskar lagstiftningen och identifierar kunskapsluckor inom detta område. Det ger också praktiska exempel och förebyggande strategier för att förbättra nuvarande praxis och arbetstagarnas säkerhet och hälsa.


Läs mer