Ett år till Norviks öppning

maj 7, 2019 Sjöfart

 

Illustration av hur Norviks hamn ska se ut när den är klar. Bild Stockhoms Hamnar.

Den 2 maj nästa år är Stockholm Norvik Hamn redo att ta emot det första fartyget. Då invigs nämligen Sveriges nya godshamn. Arbetet med att bygga hamnen pågår för fullt och nu färdigställs del efter del.

Med exakt ett år kvar till start går arbetet med att färdigställa Stockholm Norvik Hamn i en rasande fart. Den 12 april sprängdes den sista stora bergknallen i området. Runt två tredjedelar av det berg som sprängts bort har återvunnits i projektet och använts till bland annat bygget av hamnplan, kajer, banvall och betonggjutning.

– Det är fantastiskt att nedräkningen nu börjar på allvar. Det här är ett stort projekt som är mycket välplanerat. Vi har en otrolig projektorganisation på plats som håller både tidplan och budget. Det känns mycket tryggt, säger Thomas Andersson, vd på Stockholms Hamn, i ett pressmeddelande.

En fjärdedel av hamnplanen är stensatt och klar och det växer fram uppemot 1500 nya kvadratmeter varje dag. Den första byggnaden, tullvisitationen, är färdig. Den är en av totalt fem byggnader i hamnen. Stockholms Hamnar drar även ett nytt järnvägsspår mellan Stockholm Norvik Hamn och Nynäsbanan. Järnvägen kommer delvis att gå i en tunnel som beräknas vara klar i slutet av maj.

– Om ett år slår vi upp portarna till Stockholm Norvik Hamn, Sveriges nya godshamn. Det är inte ofta det byggs helt nya hamnar, så intresset från framförallt kunder, men även politiker, byggbranschen och allmänheten är stort. Det här är den tredje hamnen som Stockholms Hamnar utökar och bygger inom en sexårsperiod. Genom dessa projekt har vi samlat på oss både erfarenhet och hög kompetens som beställare, utförare och mottagare, vilket är en stor fördel i den här typen av unika projekt, kommenterar Magnus Sjöberg, projektchef på Stockholms Hamnar.

För att skapa förutsättningar för tågtransporter till och från Stockholm Norvik Hamn ansökte Stockholms Hamnar i början av april om ett antal tåglägen hos Trafikverket. Idag är Stockholms Hamnar en av Sveriges största importhamnar. Med Stockholm Norvik Hamn förbättras möjligheterna till export avsevärt.

Sökta tågpendellägen till och från Stockholm Norvik Hamn är bland annat Insjön, Borlänge, Eskilstuna och Hallsberg.

– Efter analyser och samtal med kunder har vi nu ansökt om ett antal tåglägen. Vi ser även ytterligare utvecklingsmöjligheter och diskuterar gärna vidare med operatörer, rederier och varuägare som är intresserade av att operera och skapa nya affärer med den järnväg som vi nu bygger. Det här är ett första, men stort steg för att skapa förutsättningar att utveckla tågpendlarna i Stockholm Norvik Hamn, kommenterar Nicklas Ebersson, godsansvarig Stockholms Hamnar.

Stockholm Norvik Hamn har ett naturligt djup på 16,5 meter och den kajlängd och terminalyta som krävs för att kunna ta emot de största fartygen i Östersjön. Läget, med kort insegling från farlederna, god anslutning till större vägar och järnväg samt närhet till en av Europas snabbast växande huvudstäder Stockholm, gör Stockholm Norvik Hamn till ett nytt, effektivt och hållbart transportnav.