Kundernas krav flyttar hem produktionen

april 24, 2017 Produktion

Trenden går mot mer anpassade produkter, vilket kräver att produktionen sker närmare kunderna, det skriver tidningen Verkstäderna.

Per Hilletofth, professor vid Högskolan i Gävle menar att livscykeln idag är kort för de flesta produkter och nya modeller krävs hela tiden.
– Helheten måste fungera och då måste produktionen komma närmare. Det är väldigt problematiskt att kombinera en hemmamarknad som går mer och mer mot unika artikelnummer med en lång försörjningskedja med högvolymproduktion i exempelvis Kina, säger Per Hilletoft i tidningen.
Han menar att tillverkarna stirrat sig blinda på tillverkningskostnaden i stället för att titta på den totala kostnaden för att leverera produkten till marknaden och inkludera kostnader för bland annat transporter, kvalitetsbrister och lagring. – Då kanske man kommit till ett annat beslut, säger Per Hilletofth.

Trenden går därför enligt honom mot att flytta hem produktionen.

 


Läs mer