5G ska göra vägarna säkrare

april 21, 2017 Forskning , IT/Teknik , Transport

Den finska statens tekniska forskningscentral VTT kommer att samordna ett nytt projekt: 5G-Safe-projektet, som innebär utveckling av nya fordonsnätverkslösningar och bättre lokala väg-, väder- och säkerhetstjänster för förare, vägmyndigheter och autonoma system för fordonshantering, med syfte att minska trafikolyckor.

De tjänster som nu utvecklas kräver ingen aktiv åtgärd under körning för att skicka data eller varningar. Istället kan rådande lokala väder- och vägförhållanden identifieras automatiskt, baserat på uppgifter som samlats in från andra fordon.

– Den breda introduktionen av realtidstjänster som bygger på sensorer och videodata som samlats in från fordon, blir möjlig genom nästa generations 5G mobilnätsteknik och nya lösningar som stödjer insamling och utbyte av optimala uppgifter, säger Tiia Ojanperä, projektledare från VTT.

Varningar och annan nyttig information sänds i realtid till trafikanterna. Den nya nätverksteknik och cloud computing som forskats fram inom projektet minskar förseningarna i datautbyte och blir mer skalbara än nuvarande tjänster.

Förutom VTT med forskningspartners deltar Meteorologiska institutet och dess kommersiella tjänster, Kaltio Technologies Oy, SITO, Tieto och Unikie i projektet.

Nokia, Sunit och VR Trans deltar som sponsorer. Det stöds också av en teknisk expertgrupp från Bittium, Dynniq i Nederländerna och Trafikverket, Telia och Trafiksäkerhetsverket i Sverige.


Läs mer