Det blev ingen strejk

april 13, 2012 Produktion , Transport

Till sist lyckades Handels komma överens med Svensk Handel om nya avtal för anställda i privata butiker och på lager.

Avtalet ger enligt Handels en mer jämställd lönesättning i en lågavlönad och kvinnodominerad bransch som butikerna . Avtalet ger former för att få en mer fackligt inflytande vid anlitande av bemanningsföretag och en begränsning av visstidsanställningar.Man är också överens med Svensk Handel om att antalet heltidstjänster ska öka för att stärka och utveckla branschen. Det gäller att arbeta för ökad produktivitet inom lagerhantering.

Avtalet ger löneökningar på 710 kronor för butiksanställda och 665 kronor för lageranställda och det löper på 12 månader.
 


Läs mer