Miljardavtal för gruvlogistik i Kaunisvaara

april 13, 2012 Logistik , Produktion , Transport

Det nya gruvprojktet i Kaunisvaara saknar järnvägsanknytning men i veckan var ett logistikavtal på plats för Northlands gruvprojekt i Kaunisvaara.

Genom ett avtal med Peab har gruvbolaget säkerställt huvuddelen av lastbilstransporterna från Kaunisvaara till Pitkijärvi. Man har också skrivit ett avtal med Kiruna Wagon avseende de vagnar som ska transportera järnmalmen.
Från gruvan i Kaunisvaara kommer malmen med lastbil transporteras de 16 milen till omlastningshallen i Pitkijärvi, där malmen kan lastas om på tåg för transport till hamnen i Narvik.

Avtalet sträcker sig mellan 2013 och 2021 och är värt runt 5 miljarder kronor. För Peabs del handlar det om det största industriavtalet någonsin. Dygnet runt, var sjunde minut, alla dagar om året kommer en lastbil att lämna gruvan i Kaunisvaara.


Läs mer