Sonat hjälper Outokumpu spara i logistiken

april 13, 2012 IT/Teknik , Logistik , Produktion , Transport

En översyn av Outokumpu Stainless ABs logistik i den svenska verksamheten visar att de totala fraktkostnaderna,i dagsläget cirka 600 miljoner kronor, kan reduceras med cirka 10 procent genom tydligare ansvar, bättre processer, ökad synlighet och kompetens.

Den övergripande översynen, som är gjord i samarbete med Sonat, ett kunskapsinriktat företag med fokus på effektiv supply chain, visade på en allmänt sett stor potential för att utveckla Outokumpus transportverksamhet.
I Sonats uppdrag ingår att designa nya transportlösningar samt konkurrensutsätta de befintliga, att etablera en kommersiell plattform av leverantörer, tydliga avtal och samarbetsformer. Sonat ska även utveckla tydliga mål och mätetal samt former för ständiga förbättringar och kontinuerlig utveckling och uppföljning av Outokumpus transportverksamhet. Sonats experter kommer också att ansvara för att ett effektivt IT-stöd, inklusive ett TMS-system stöttar transportverksamheten.

– Fokus är nu inställt på att designa, utveckla och upphandla de mest optimala transportlösningarna till lägsta möjliga totalkostnad, säger Leif Rosén, affärsområdeschef för Outokumpu Stainless.

Utvecklingsarbetet beräknas pågå i ett år och omfattar samtliga Outokumpu Stainless ingående och utgående transportflöden vid anläggningarna i Sverige, liksom flödena mellan anläggningarna.


Läs mer