Automationsfokus på ny produktionsmässa

oktober 10, 2012 Produktion

Den nya mässan M.A.X – Manufacturing & Automation Expo den 23-26 oktober på Stockholmsmässan har stort fokus på automation i tillverkningsindustrin, t ex automationssupport till mindre företag.

Det blir även stort fokus på ungdomsrekrytering, och lösningar för högre tempo i framtidens verkstads- och tillverkningsindustri.
– Nu är det mesta klart för invigningen av M.A.X, berättar Björn Lindforss, projektledare för mässan, i ett pressmeddelande.
– Vi har närmare 250 utställare som visar upp sina produkter och lösningar på en sammanlagd yta av cirka 20 000 kvadratmeter. Det blir en riktigt stor mässa och nytt är att vi erbjuder hjälp att hitta lösningar på automation för mindre företag genom Automationsnästet där en expertgrupp går igenom förutsättningarna att automatisera.
Framtiden för svensk industri är en central fråga, vilket märks både bland utställande företag och i det seminarieprogram som arrangeras på mässan.
– Ungdomsrekrytering är en viktig fråga för industrin och brist på kompetens riskerar att äventyra produktionen för många företag ute i landet. Den här frågan får stort utrymme på M.A.X och vi är väldigt glada att kunna bjuda på en intressant debatt om detta under ledning av Ingegerd Gréen från Skärteknikcentrum.
Branschorganisationerna Sveriges Verktygs Maskiners Förening – SVMF och Machine & Tool Association of Sweden – MTAS, är båda engagerade i mässan.
– Vi tror mycket på den här mässan och räknar med att den blir ett bra avstamp inför 2013, förklarar Jürgen Engelbrecht, ordförande i SVMF och Chris Schmidt, ordförande i MTAS.
– Svensk industri har en bra position med goda framtidsutsikter. Det är viktigt för Sverige att industrin fortsätter att utvecklas med tillgång till rätt kompetens och kraft att investera i effektivare produktionslösningar.
Svensk tillverknings- och verkstadsindustri är viktig för Sverige, verkstadsvaror står enligt siffror från SCB för nära hälften av den svenska exporten. Det är det i särklass största varuområdet.
– De här siffrorna visar hur viktigt det är att vi i Sverige kan utveckla och effektivisera vår produktion. Förutsättningarna är goda med tanke på att vi har kunskap och bra ekonomi i landet samtidigt som lönenivåerna stiger i omvärlden. Det pekar på att det finns en bra framtid för unga inom industrin, säger Björn Lindforss.
 


Läs mer