Göteborg och Rotterdam i samarbete om gasdrivna fartyg

oktober 10, 2012 Miljö/CSR , Produktion , Transport

Rotterdams hamn och Göteborgs hamn har gått ihop i ett nytt samarbete med syfte att påskynda utvecklingen av LNG, flytande naturgas, som fartygsbränsle.

Idag, onsdagen den 10 oktober, skriver Rotterdams hamn och Göteborgs hamn under ett samarbetsavtal. Båda hamnarna ligger inom det så kallade SECA-området* i norra Europa där reglerna för svavel i fartygsbränsle kommer att skärpas kraftigt från 2015. Målet med samarbetet är att det ska gå att bunkra LNG, flytande naturgas, i de båda hamnarna när svavelreglerna träder i kraft. Rotterdam är Europas största hamn och samarbetet är viktigt för att driva utvecklingen av LNG som bränsle framåt.
– Vi är extremt glada över att Europas största hamn har krokat arm med oss i denna viktiga fråga. Tillsammans kommer vi att ha ett mycket starkt erbjudande till marknaden, kommenterarMagnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.
LNG är gas som kyls ner till flytande form och minskar därigenom 600 gånger i volym. Den är möjlig att transportera på fartyg, tåg och lastbil och kan därigenom också nå delar av landet som saknar gasnät. En LNG-terminal i Göteborg får betydelse inte bara för västkusten utan även för industrier i andra delar av landet där svensk basindustri står i begrepp att byta ut olja och kol.
Miljövinsterna med LNG är stora. Svavel- och partikelutsläppen minskar till nära noll, kväveutsläppen med 85-90 procent och nettoeffekten av minskade växthusgaser med 15-20 procent.
– Vi ser LNG som en stor möjlighet för sjöfarten att kunna leva upp till svaveldirektivet 2015. Användandet av LNG som fartygsbränsle passar också väl in i vår strategi att bli den mest hållbara hamnen. Vi ser Göteborgs hamn som en stark partner på den skandinaviska marknaden, säger Ronald Paul, operativ chef, Rotterdam Port Authority.
För att uppnå målet om LNG i de båda hamnarna 2015 krävs en snabb utveckling inom en rad olika områden. Det handlar till exempel om att bygga nödvändig infrastruktur i hamnarna samt att ta fram regelverk för hanteringen av LNG. En annan viktig uppgift för de två hamnarna att bidra till ökad kunskap om LNG som fartygsbränsle.

*Sulphur Emission Control Areas
 


Läs mer