Widrikssons till final i Transportföretagens hållbarhetspris

oktober 24, 2018 Miljö/CSR , Transport

Foto: Widrikssons Åkeri.

Widrikssons Åkeri har gått till final i Transportföretagens Hållbarhetspris 2018 som ett av tre företag som kommit längst vad gäller att erbjuda hållbara transportlösningar. Vinnaren presenteras den 14 november.

Transportföretagens hållbarhetspris syftar till att uppmärksamma och belöna personer och organisationer som arbetar för en mer hållbar transportsektor.

–Det är fantastiskt roligt att vårt hållbarhetsarbete uppmärksammas på detta sätt, kommenterar Johan Nyblom, vd på Widrikssons. Samtidigt får vi kvitto på vår satsning varje dag när fler och fler kunder värdesätter och delar våra ambitioner att minska klimatpåverkan kopplat till ett ökande leveransbehov.

Att minska klimatpåverkan är ett ständigt pågående arbete där Widrikssons strävar mot en klimatpositiv verksamhet år 2030. Widrikssons kör samtliga transporter med biodrivmedel, biogas 100 och HVO 100 som bägge är helt fossilfria och förnybara. Företaget har en effektiv ruttplanering samt hög fyllnadsgrad i fordonen för att merutnyttja resurser och skapa effektiva körningar.

Widrikssons åtagande kring miljöfrågor kompletteras med satsning på sociala frågor. Företaget är engagerade i projekt som syftar till att främja integration och skapa arbetstillfällen för invånare i socialt utsatta områden.