Mellanskog väljer järnvägen

oktober 24, 2018 Miljö/CSR , Transport

Foto: Green Cargo.

I oktober gick Mellanskog och Green Cargo in i ett nytt samarbetsavtal där flis nu transporteras på järnväg istället för på lastbil. 

Skogen spelar en avgörande roll när det gäller att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Från skogsråvara utvinns material som kan ersätta dagens oljebaserade produkter. Mellanskog arbetar för att ständigt förbättra sitt miljöarbete. En del av detta är att flytta transporter till järnväg.

– Vi på Mellanskog bedriver en i grunden klimatsmart verksamhet där vi förmedlar förnyelsebar råvara från den lokala skogsägaren till industrikunder med flera olika inriktningar. Vi lastar idag stora volymer på järnväg men har en ambition om att ständigt utöka dessa volymer. Dels för miljön men också för att kunna erbjuda våra medlemmar en så god totalaffär som möjligt,  kommenterar Ann-Britt Asplund, logistikansvarig på Mellanskog.

Flistransporterna från Mellanskog transporteras mellan Forsbacka och Folkesta där Green Cargo tillhandahåller 22 vagnar, av modell SGS och SGNS, per heltåg som lastas med tre containrar på vardera vagn. Varje container rymmer 45 kubik flis om 14,5 ton. Genom att flytta flistransporterna från väg till järnväg minskar Mellanskog sin klimatbelastning med 39 ton koldioxid varje vecka.

Avtalsupplägget möjliggör för flera skogskunder att köpa plats i samma systemtåg. Transporterna går mellan de terminaler och på de dagar kunderna önskar, vilket ger en ökad flexibilitet.