Transportstyrelsen försvårar för bilpooler

februari 26, 2014 Miljö/CSR , Transport

Transportstyrelsen går emot Göteborgs stad och säger nej till att kommuner får ge bilpooler dispens för stannaförbud, Därmed hindras kommuner att utveckla fler platser för bilpooler. Beslutet beklagas av bilpoolsbranschen som tillsammans med kommuner kämpar för att etablera nya poolplatser.

– Det här beslutet innebär ett steg bakåt för bilpoolsbranschen. Det bromsar vår möjlighet att möta efterfrågan i storstäderna. Med tanke på miljön och trafiksituationen har vi inte råd att vänta – vi måste hitta vettiga lösningar nu, säger Peter Algurén, vd för bilpoolsföretaget Sunfleet, i ett pressmeddelande med anledning av beslutet.

Efterfrågan på bilpoolsplatser i storstäderna är större än tillgången på parkeringsplatser. Om man skulle få tillgång till fler attraktiva parkeringsplatser skulle fler bli medlemmar i en bilpool. Detta är kommunerna väl medvetna om, men kan inte skapa parkeringsytor för bilpoolsbilar av den märkliga anledningen att det inte finns en juridiskt begrepp för bilpool, likt det gör för taxi, buss och färdtjänst.

Göteborg utmanade synen på bilpooler

Göteborgs stad har arbetat aktivt med frågan i 10 år och kom på ett sätt att lösa frågan i våras. Trafikkontoret införde stannaförbud på ett antal platser och gav dispens från förbudet för bilpoolsbilar. På så sätt har man kunnat erbjuda attraktiva platser för bilpooler på tre gator i centrala Göteborg, där det inte finns bra alternativ på tomtmark.

Polismyndigheten i Västra Götaland anmälde detta till Länsstyrelsen som biföll Polismyndighetens anmälan, vilket ledde till att Göteborgs stad i sin tur överklagade ärendet till Transportstyrelsen i Västra Götaland. Nu har även Transportyrelsen beslutat att gå emot Göteborgs stads linje, vilket innebär att det fortfarande inte är möjligt för kommuner att införa undandtag för bilpooler.

Nu när Transportstyrelsen sagt nej till en ny tolkning av trafikförordningen är det viktigt att uppdatera lagrummet kring definitionen av bilpooler, menar Peter Algurén.

–. Nu måste regeringen sätta ned foten och tydliggöra detta med en lag, säger Peter Algurén.


Läs mer