M och C oeniga om ny fordonsskatt

februari 26, 2014 Åsikt , IT/Teknik , Miljö/CSR , Transport

Finansminister Anders Borg föreslår en höjd, klimatrelaterad fordonsskatt på i snitt bara 200 kronor per år för bensinbilar och 500 kronor för dieselbilar. Helt otillräckligt för att få fart på omställningen till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, konstaterar 2030-sekretariatet.

Regeringen har beslutat att Sverige ska nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030, Den s k FFF-utredningen om hur detta ska gå till skickas i dagarna på på remiss. Hela denna process sidsteppas nu av finansministerns förslag på en marginell höjning av fordonsskatten.

– Regeringens olika delar talar inte med varandra. Sverige står inför en historisk omställning, men det verkar inte som finansdepartementet förstått det, kommentarer Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatets sammankallande. Å ena sidan har vi en tung utredning som visar vägen till en Fossiloberoende Fordonsflotta 2030, å andra sidan ett finansdepartement som tar alla chanser att finansiera populära satsningar inför valet.

FFF-utredningen föreslår en fordonsskatt av bonus-malusmodell, där de bästa bilarna får en mycket kraftig bonus som finansieras av bilarna med högst utsläpp. Modellen har diskuterats sedan 2009 då den infördes i Frankrike med god effekt, utreddes på Finansdepartementets uppdrag 2011 och finns fullt ut konkretiserad i FFF.

– Det är dags att införa bonus-malus, bilindustrin är redo för det och det finns majoritet i riksdagen för det. Det vore mycket ledsamt om förslaget på marginella fordonsskattehöjningar är allt som blir av detta, särskilt som vi vet att fordonsskatten med nuvarande utformning har mycket liten styrande effekt över bilvalet, säger Jakob Lagercrantz.

2030-sekretariatet har skapats av den C-anknutna tankesmedjan Fores för att säkerställa att Sverige uppnår en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030. Sekretariatet representerar de tre sektorer där förändringen måste ske; Bilen/fordon, Bränslet och Beteendet.

– Det är bra att Borg inser att miljöskatter kan användas för att stärka statsfinanser, men han missar att regeringen också har ett mål om att förbättra miljön, vilket på transportområdet kräver stimulanser. Bonus-Malus är självfinansierat om de utformas smart, så Borgs motstånd är svårbegripligt för oss och våra partners. Med en snabb omställning gynnas de bästa svenska företagen, som vill se rejäla, snabba förändringar, inte justeringar på marginalen, kommenterar Mattias Goldmann, vd för Fores.


Läs mer