Transporternas utsläpp ökar åter i Sverige

oktober 27, 2015 Miljö/CSR , Transport
Transporternas utsläpp ökar åter i Sverige
Utsläppen från transporter ökar återigen i Sverige, efter flera års nedgång. Foto Thorsten Alm/Trafikverket

Utsläppen från trafiken ökar återigen i Sverige, efter flera års nedgång.
Foto Thorsten Alm/Trafikverket

Utsläppen från trafiken i Sverige har börjat öka efter flera års nedgång. Målet att fasa ut fossila bränslen till 2030 är i fara, säger Håkan Johansson, klimatansvarig på Trafikverket till Dagens Nyheter.

För Sverige är den stora klimat­utmaningen trafikens utsläpp, som står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser. Under flera år pekade kurvorna åt rätt håll. Från en topp år 2007 föll utsläppen med 14 procent 2014.

Den utvecklingen har nu vänt och Trafikverket talar om ett trendbrott.

–  Vi har en uppgång av utsläppen. Det är uppseendeväckande, säger Håkan Johansson, nationell samordnare för klimat- och energifrågor på Trafik­verket.

Trafiken började öka igen 2013 efter att ha legat relativt konstant sedan 2008. Prognosen är att ökningen fortsätter om inte inget görs. Fram till 2014 kunde utsläppen minska när andelen förnybart bränsle ökade. Enligt Håkan Johansson är skälet till trendbrotten att den tekniska omställningen inte längre är tillräcklig att kompensera för trafikökningen. Många svenskar väljer bränsle­slukande sk SUV-ar. Sverige tappar därmed mot övriga EU.

– Går man tillbaka tio år så hade vi de högsta utsläppen för nya bilar av alla länder i EU. Fler köper större bilar med hög motoreffekt och fyrhjulsdrift, säger Håkan Johansson.

Målsättning en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 är nu hotad. Den senaste tidens ökade utsläpp gör att Sverige nu avlägsnar sig från målet.

– Helt klart behövs krafttag. Det räcker inte med tekniska åtgärder. Biltrafiken måste minska och samhället utvecklas med den inriktningen, säger Håkan Johansson.

Ett ”transportsnålt samhälle” framhölls som centralt i den stora utredningen ”Fossiloberoende fordonsflotta 2030” där Håkan Johansson deltog. Det handlar om att skapa nya resvanor genom satsningar på kollektivtrafik. Men t ex i Storstockholm ökar privatbilismen nu snabbare än på länge eftersom kollektivtrafiken är överlastad och även dras ner.

Den rödgröna regeringen gör nu verklighet av idén om stadsmiljöavtal. Kommuner kan få pengar till utbyggd kollektivtrafik förutsatt att de planerar sitt byggande på ett hållbart sätt. Ett annat förslag innebär att en straffavgift på bränsle­slukande bilar betalar rabatter för mer klimatvänliga fordon. Detta motarbetas dock av bilbranschen.

Lastbilarna står för de relativty sett största utsläppsökningarna. Ett möjligt verktyg är en kvotplikt som ställer högre krav på andelen förnybart i tanken. Någon form av stöd som gör det mer lönsamt att producera förnybara drivmedel från svensk skogsråvara.

Drivmedelsbolaget Preem lobbar för kvotplikt tillsammans med Naturskyddsföreningen. Helene Samuelsson, företagets kommunikationschef, anser att ett sådant system är att föredra framför skatte­lättnader som riskerar att hamna i konflikt med EU:s statsstödsregler.

– Vi har som mål att ersätta allt fossilt som vi säljer på den svenska marknaden med förnybart men då behöver vi långsiktiga spelregler över två, gärna tre mandatperioder för att kunna investera, säger Helene Samuelsson.

En fördel med de nya biobränslena är att de går att använda direkt i bilar som kör på svenska vägar.


Läs mer