SSAB, SAS och Stora Enso värsta klimatbovarna

februari 1, 2017 Miljö/CSR , Produktion , Transport

Transportsektorns klimatutsläpp minskar inte längre, generellt har dock svensk industris klimatutsläpp minskat. Men det är stora skillnader i hur mycket koldioxid olika branscher släpper ut.

Det finns även stora skillnader mellan bolag inom samma bransch. Enligt Dagens industri är är stålbolaget SSAB den värsta klimatboven på Stockholmsbörsen, följt av skogsindustrikoncernen Stora Enso och flygbolaget SAS, det visar en sammanställning av konsultbolaget South Pole Group som tidningen tagit del av.

– Sådana här jämförelser är en bra start, även om de inte berättar allt om bolagens klimatpåverkan, säger Fredrik Fogde, forskningschef på South Pole Group, till DI.

Fredrik Fogde har gjort en hypotetisk investering i de 250 största bolagen på Stockholmsbörsen, fördelad utifrån bolagens marknadsvärde, och tittat på hur mycket utsläpp investeringen ger.

Företagens bransch påverkar utsläppen mer än bolagets storlek och de största utsläppen finns hos företag i stål-, verkstads-, gruv-, olje- och läkemedelsbranschen.

Atlas Copco är ett verkstadsbolag som utmärker sig positivt. En investering i bolaget ger en tiondel så stort utsläpp jämfört med en investering i industrijätten ABB.

Utsläppsstatistiken är från 2015 och gäller bolagens hela globala verksamhet. Utsläpp från bolagens produkter räknas inte in i statistiken.


Läs mer