Vägtrafikens utsläpp minskar inte

januari 31, 2017 Infrastruktur , Sjöfart , Transport
Vägtrafikens utsläpp minskar inte
- En större andel av de långväga godstransporterna ska gå på järnväg och sjöfart, säger infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: Hilda Hultén.

– En större andel av de långväga godstransporterna ska gå på järnväg och sjöfart, säger infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: Hilda Hultén.

Inrikes transporter står för över 30 procent  av Sveriges utsläpp av växthusgaser. I motsats till andra utsläpp har de knappast minskat på 10 år. Målet att halvera utsläppen från 2005 till 2020, kommer antagligen inte uppnås. 

Av inrikes transporter står vägtrafiken för 95 procent av utsläppen av växthusgaser.  Mellan 2005 och 2007 var vägtrafikens utsläpp av växthusgaser som störst, sedan minskade de fram till 2015. Men både person- och lastbilstrafiken ökar, vilket har gjort att utsläppen under 2015 och 2016 inte längre minskar.

Enligt infrastrukturminister Anna Johansson är regeringens ambition att minska vägtrafikens andel av de långväga transporterna.

– Särskilt fokus riktats på näringslivets transporter. Godsets framkomlighet är en prioriterad fråga och regeringens ambition är att en större andel av de långväga godstransporterna ska gå på järnväg och sjöfart, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

622,5 miljarder kronor föreslås som ekonomisk ram, drygt 100 miljarder mer än i nu gällande plan. På järnvägsunderhåll satsas 1,34 miljarder per år 2016-2018 och anslagen ska sedan växla upp med 47 procent 2018-2029, jämfört med perioden 2014-2025.

Men utan nya kraftfulla åtgärder och styrmedel bedöms lastbilstrafiken fortsätta öka, med cirka 30 procent fram till 2030. Prognoser tyder på att Sverige inte kommer nå miljömålen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och en halvering av klimatpåverkan till 2020, från 2005 års nivå.

Men det finns de som på egen hand åstadkommit utsläppsminskningar. Nätverket Kneg, Klimatneutrala godstransporter på väg, med företag från godstransportområdet har åstadkommit utsläppsminskningar på en halv miljon ton koldioxid, till stor del tack vare mer biodrivmedel och bränslesnålare fordon.

– Mer behöver göras för att nå hela vägen fram. Fortsatta samarbeten är av största vikt för att nå framtida klimatmål, menar Helene Samuelsson, Preem och ordförande för KNEG.

Av: Lena Sonne


Läs mer