Scanlog börjar med klimatkompenserad flygfrakt

juli 1, 2019 Miljö/CSR , Transport

En av Sveriges största flygspeditörer, Scandinavian Logistics Partners AB (Scanlog) kommer att helt upphöra med att sälja traditionell flygfrakt och lanserar nu “Alltid klimatkompenserad flygfrakt”. 

– Vi har sedan flera år arbetat med begreppet “Ansvarsfull Logistik” med bland annat ett stort fokus på att minska godstransporternas miljöpåverkan. Tillsammans med våra kunder optimerar vi transportvägar, kapacitetsutnyttjande och inte minst transportmedel. Scanlog har tack vare det blivit en betydande järnvägstransportör. Men vi är också en av de större flygspeditörerna i Sverige och nu vill vi ta ett steg till för att minska flygets klimatpåverkan, kommenterar Scanlogs vd Mattias Ljungberg.

Flyget står för ca 2 – 3 procent  av de globala utsläppen av växthusgaser (CO2e) och transportsektorn i sin helhet står för ca 15 %, enligt uppgifter från Scanlog. Flygfrakt ger svensk industri och handel möjlighet att på ett snabbt och säkert sätt kunna ta hem både insatsvaror och färdigprodukter från världens alla hörn. Flygsektorns koldioxidutsläpp är små i förhållande till andra sektorers utsläpp, men är per transporterad enhet betydligt större än för andra transportsätt.

Scanlog kommer från och med nu alltid att kompensera för de koldioxidutsläpp som orsakas av den flygfrakt (inklusive för- och eftertransport) man hanterar för sina kunder genom att investera i projekt certifierade enligt de internationella standarderna Gold Standard och CCBS (Climate & Community Biodiversity Standard). Klimatkompensationen medverkar också till hållbar ekologisk och social utveckling i de regioner där projekten ligger och bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

– I avvaktan på det fossilfria flyget som med stor sannolikhet kommer att introduceras gradvis de närmaste decennierna tack vare utvecklingen av både biobränsleproduktion och elektrifierat flyg, måste vi som flyger också agera här och nu. Det känns därför viktigt att på detta sätt bidra till att minska flygets klimatpåverkan omedelbart, kommenterar Mathias Wideroth, arbetande styrelseordförande och medgrundare i Scanlog.