Mångdubblad trafik via Nordostpassagen

mars 21, 2014 Miljö/CSR , Sjöfart , Transport

Minskad polaris och klimatförändringar har de senaste åren lett till att trafiken kunnat öka via Nordostpassagen, den kortare sjövägen mellan Västeuropa och Asien. 

De senaste 30 åren har polarisen minskat med en tredjedel och dessutom har den blivit tunnare. Tydliga belägg finns för en klimatförändring, orsakad främst av koldioxidutsläpp.

Men en positiv följd av klimatförändringarna är att Nordostpassagen nu öppnats för sjöfart. 2010 gick bara 4 fartyg i leden. 2013 var antalet 71.
Resan mellan Västeuropa och Japan blir 40 procent kortare norr om Ryssland, än via Suezkanalen.
För genomfart krävs ryskt tillstånd och fartygen måste ledsagas av ryska isbrytare. För även om farleden i stort kan vara isfri, kan drivis snabbt proppa igen leden.
Kostnaden för isbrytarassitansen är 5 dollar per ton last.
Dessutom krävs två islotsar, som kostar 2400 kr per dag.
Ett av de fartyg som förra året gick via Nordostpassagen är Stena Bulks fartyg Stena Polaris.
Hon gjorde färden på 35 dagar.
Det kan jämföras med Nordeskjölds ångare Vega, som för första gången besegrade Nordostpassagen 1878-79. Då tog resan två år.


Läs mer