"Inte svårt att byta till förnybart i transportsektorn"

mars 20, 2014 Åsikt , Ekonomi , Miljö/CSR , Transport

En prognos från Energimyndigheten visar att andelen förnybart bränsle i transportsektorn kommer att minska från 15,1 procent 2013 till 14,1 procent i år. Men med rätt styrmedel är omställningen inte särskilt svår, menar nätverket BioDriv.

Andelen förnybar energi i transportsektorn var 15,1 procent förra året, enligt den kortsiktsprognos som Energimyndigheten lämnat in till Näringsdepartementet. Därmed ligger Sverige över EU-målet om 10 procent förnybart i transportsektorn, 2020. Det är framför allt användningen av biodiesel som ökat kraftigt. Jämfört med övriga EU-länder har Sverige också hög andel etanol. Vi är också ett av få länder som använder biogas i transportsektorn. Även andelen förnybar el till spårtrafik är stor i Sverige. .

– Den snabba utvecklingen visar att det inte är särkilt svårt att byta till förnybara bränslen i transportsektorn. Att utvecklingen gått så snabbt är förvånande, med tanke på att det råder stor osäkerhet kring styrmedlen. Om vi får klara besked kan omställningen gå ännu fortare. Vi som arbetar i branschen vet att det finns många spännande projekt för fortsatt ökad produktion av biodrivmedel som kan skapa sysselsättning och reducera utsläppen av fossil koldioxid. Det säger Lena Bruce, Svebios vice vd och talesperson för nätverket BioDriv.

– Tyvärr visar också prognosen att andelen förnybart minskar under 2014, till 14,1 procent. Det beror på den nya kvotplikten. Precis som vi framhållit i våra remissyttranden kommer kvoterna att minska användningen av förnybara bränslen istället för att stimulera utvecklingen, säger Lena Bruce. Detta bekräftas nu av Energimyndighetens prognos.


Läs mer