Kommunala miljözoner möjligt från 2020

mars 23, 2018 Miljö/CSR , Transport

Regeringen vill ge kommuner möjlighet att införa tre olika miljözoner, från den 1 januari 2020.

– Att inrätta miljözoner ser vi i hela Europa. Det är viktigt att göra luften renare och stadsmiljön bättre i städerna. Samtidigt ska människor och företag veta vad som gäller och få tid att ställa om till miljövänlig teknik, kommenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth beskedet i slutet av mars 2018.

Luftföroreningar orsakar såväl cancer som lung-, hjärt- och kärlsjukdomar och för tidiga dödsfall. Regeringen vill därför ge kommunerna ett verktyg för att komma till rätta med luftföroreningarna, skriver man i ett pressmeddelande.  Kommunerna avgör själva om och var miljözoner bör tillämpas. Regeringen ger kommuner möjlighet att införa tre olika miljözoner från 1 januari 2020:

Den första miljözonen reglerar tunga fordon. Kommuner kan redan idag besluta om miljözoner för vissa tunga fordon (lastbilar och bussar). Miljözoner finns därför redan idag i åtta kommuner. Dagens miljözoner innebär att fordon som uppfyller utsläppsklass euro 5 och högre får köra i miljözonen till och med utgången av 2020. Därefter får bara fordon som uppfyller utsläppsklass euro 6 köra i zonen.

I den andra miljözonen ställs krav på personbilar. I den tredje miljözonen ställs högst krav. I den zonen får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra. För tunga fordon ställs också höga krav. Här får elfordon, bränslecellsfordon, laddhybrider i Euro 6, och gasfordon i Euro 6 köra.


Läs mer