Hållbara transporter till Stockholms nya värmeverk

februari 26, 2016 Miljö/CSR , Produktion , Sjöfart , Transport

De första fartygs- och tågleveranserna av biobränsle går nu för fullt till Hjorthagen. De förser Fortum Värmes nya  biokraftvärmeverk med bränsle. 

En ny kran lastar av bränslet på den specialbyggda piren, leveransbanden och ny mottagningsanläggning fram till bergrummet där biobränslet förvaras som ska eldas i jättepannan.

– Vi har  testat hela logistiksystemet, både här på plats och själva transportlösningarna. Det här är en viktig milstolpe för oss och en viktig del av driftsättningen av vårt nya biokraftvärmeverk, säger Monica Lundgren, logistikansvarig för det nya kraftvärmeverket i Värtan.

Det nya biokraftvärmeverket får biobränsle från både fartyg och specialbyggda tåg. En ny lossningsrobot används för att tömma ett tågset på 30 vagnar, som rymmer totalt 4 500 kubik flis. Ett fartyg rymmer 10 000 kubikmeter flis.

FortumTrain

– Tåget har specialdesignade containrar för att vi ska kunna få med oss så mycket biobränslen som möjligt per lass. Det sparar både ekonomi och miljö, säger Monica Lundgren.

Tågen kommer att gå mellan ett tiotal terminaler i Sverige och Norge och kommer, tillsammans med fartygstransporten, att förse biokraftvärmeverket med biobränslen i form av skogsavfall och restprodukter från sågverk i Norden. När allt är i drift, beräknas utsläppen minska i Stockholm med 126.000 ton koldioxid, motsvarande vad biltrafiken släpper ut under en och en halv månad.