5G öppnar för smart kommunikation mellan fordon

februari 26, 2016 Forskning , IT/Teknik , Miljö/CSR , Transport
5G öppnar för smart kommunikation mellan fordon

Framstegen inom kommunikationsteknik tillsammans med införandet av 5G-nät kommer att lägga grunden för förbättringar inom transport av människor och gods skriver Ericsson och Scania i ett pressmeddelande.

– Med tanke på de enorma vinsterna är vi övertygade om att kommunikation mellan fordon kommer att införas av transportföretag med alla olika inriktningar, säger Claes Herlitz, chef automotive på Ericsson.
Scania har gått i spetsen för nya koncept inom konvojkörning med lastbilskombinationer som kör med korta avstånd i led, så kallad platooning. Detta minskar luftmotstånd och därmed även bränsleförbrukning.

Lagstiftningen tillåter för närvarande lastbilarna att köra med ett säkert avstånd med hjälp av fordonens normala funktioner som radar och farthållare. Ett minskat avstånd mellan fordonen – som ytterligare skulle minska bränsleförbrukningen – kräver kommunikation mellan fordonen och sammankopplade styrsystem.
Ericssons och Scanias forskning har nu visat att tillförlitliga kommunikationer kan uppnås med hjälp av 4G- och framtida 5G-system.
I ett bredare perspektiv, möjliggör kommunikation mellan fordon och infrastruktur system för konvojkörning och för att planera och skapa konvojer efter rutt och tidsschema. Lastbilar kan därigenom optimalt ansluta till och lämna konvojer.
– Kommunikation mellan fordon svarar direkt mot de utmaningar som ökade passagerar- och godsvolymer innebär, och förbättrade kommunikationer kan bidra till ökad effektivitet i logistik och därigenom minskad miljöpåverkan, menar Claes Herlitz.
Att omfattande konvojkörning kan skapa problem för övriga bilister, är en fråga som inte berörs i pressmeddelandet.


Läs mer