Norrländskt-Småländskt logistiksamarbete

Den 10-11 oktober träffas norrländska och småländska tungviktare inom logistik- och transportbranschen från i Nässjö. Målet är att utveckla nya affärsmöjligheter.

Satsningen är ett samarbete mellan Infrastruktur i Umeå AB och Nässjö Näringsliv AB, där förhoppningen är ett tätare samarbete mellan Umeå och Nässjö som på många sätt kompletterar varandra.

– Det är ett antal företag som är varuägare som kommer och även distributions- och logistikföretag som kommer att få chansen att nätverka, delta i studiebesök och lyssna på föredrag från ledare inom logistiktäta företag, säger Claes Johansson, vd för Nässjö Näringsliv AB i ett pressmeddelande.

Att de båda städerna har stor nytta av ett fördjupat samarbete är uppenbart: Umeå är Norrlands regionala splitpoint med hög utbildningsnivå och innovationsförmåga, medan Nässjö ligger i framkant som en entreprenöriell aktör inom logistik med sin Logistic Park Nässjö.

– Redan idag finns det ett gott affärsutbyte mellan exempelvis åkerier i Nässjö och leverantörer i Umeå. Vi kommer att vara ett 40-tal personer som hittar nya affärskonstellationer. Ambitionen är nya 3PL-uppdrag som ger jobb och även nya transportstrukturer som stärker förutsättningarna för våra Nässjöföretag, säger Claes Johansson.

Bland föreläsarna finns representanter för bland annat Höglands Logistik Center, Schenker Logistics, Transab, Olofsfors, Sulzer Pump Solutions Nordmaling AB, RealRail, Jernhusen, Logent och Sveriges Åkeriföretag.