Återvinningspråm i Göteborg i höst

juni 25, 2019 Miljö/CSR , Sjöfart

I hösten inleds ett pilotprojekt med en återvinningscentral i form av en pråm med containrar som lägger till vid fem kajer mellan Älvsborgsbron och Götaälvbron.

Tanken med den flytande återvinningscentralen är att avlasta Göteborgs stads fem nuvarande återvinningscentraler. – – Främst tänker vi att det är de boende längs älven som kommer att lämna avfall på pråmen, men den är självfallet öppen för alla som bor i Göteborg, kommenterar Peter Årnes, avfallsstrateg på förvaltningen kretslopp och vatten, Göteborgs stad.

Göteborg växer och förtätas och älvstränderna byggs ut. Ändå används Göta älv i liten utsträckning för transporter och distribution.

– Transportsystemet i Göteborg måste bli mer hållbart. Försöket med en flytande återvinningscentral handlar om att bättre utnyttja älven som transportled. Dessutom blir det enklare för fler att lämna avfall utan bil, kommenterar Spyridon Ntemiris, projektledare inom gods och mobilitet på trafikkontoret.

Försöket med den flytande ÅVC:n ingår i projektet DenCity, där kretslopp och vatten och trafikkontoret är partners. DenCity startade 2015 och utvecklar innovativa lösningar för hållbar och yteffektiv person- och godstransport i täta städer, för att kunna möta våra klimat och samhällsmål. DenCity drivs av den nationella samverkansplattformen för ökad transporteffektivitet CLOSER vid Lindholmen Science Park. ÅVC-pråmen är ett pilotprojekt som ska pågå hösten 2019 och våren 2020.