Ur senaste numret: Elektriskt fel bakom Ocados lagerbrand

juni 20, 2019 Fastigheter , IT/Teknik , Lager
Ur senaste numret: Elektriskt fel bakom Ocados lagerbrand

Ocados lager i Andover innan branden. Foto Ocado.

Ocados lager i Andover, England totalförstördes i en brand i februari.
– En sådan här brand skulle kunna ske i Sverige, vi har ungefär samma brandskyddsregler, vad det hänger på är den kvalitetsgranskning byggherren gör, det vill säga att utförandet är korrekt, säger Anders Lundberg, MSB.

Ur Intelligent Logistik nummer 4 2019 – vill du läsa mer: prenumerera här!

Lagret öppnade 2016 och var den första anläggningenen med Ocados egen automationslösning – den som Ocado sålt till flera stora livsmedelskedjor i världen, däribland Ica. Branden bröt ut den 5 februari och spred sig okontrollerat. Ett närliggande bostadsområde fick evakueras, eftersom en kyltank med ammoniak i lagret riskerade att explodera.

Ökad automation – ökad risk?
Enligt utredningen Ocado gjort tillsammans med försäkringsbolaget FM Global och Hampshire Fire and Rescue Services, ska branden ha orsakats av ett elektriskt fel hos en batterladdningsenhet, som fick plastlocket på en plockrobot att fatta eld.
Anders Lundberg, brandingenjör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, menar att ökad automation i en byggnad kan medföra en viss ökad brandrisk.
– Tidigare har vi ex. haft truckladdningsstationer
som varit brandtekniskt avskilda, eftersom där fanns en viss brandrisk. Nu
kommer batterier, robotar och självkörande saker och för man ut mer energi på olika platser i byggnaden så ökar risken.
Batteriladdningen är det kritiska momentet – inte själva batterierna, menar Anders Lundberg.
– Ser man till de litium-jonbatterier som brunnit tidigare, till exempel när truckar fattat eld, är det vid laddning det skett.
Ofta är det utförandet som brister när en brand sprids okontrollerat i en byggnad.
– Man kan ha brustit i monteringen av väggar och spärrar som ska förhindra spridning av brand längs med fasader och mellan våningar.

Sverker Lindbo. Foto Hilda Hultén.

Svårsprinklat system
I komplexa byggnader görs ofta en individuell så kallad ”analytisk dimensionering” av brandsäkerheten.
Det innebär att en brandkonsult räknar på vad som behöv i form av teknik, ex. sprinklers, för att byggnaden ska vara säker.
I skyttellösningar används ofta sprinklers i flera nivåer för att minska brandrisken. I mer kompakta system, som Autostore eller Ocados robotlösning, kan detta vara svårt att få till.
– Med sprinklers finns det i alla fall en möjlighet att slå ner branden, men i de här kompakta lagren har vattnet svårt att nå ner. Jag har sett försök att sprinkla i nivåer, men det är svårt.

Snackis i branschen
Flera rykten om brandorsaken cirkulerar i automationsbranschen, där olyckan är ett självklart ämne för diskussion. Ett rykte är att inga sprinklers fanns i fastigheten, men det är falskt, slår Sverker Lindbo, logistikutvecklingsansvarig på Ocado, fast.
– Det stämmer inte, det fanns sprinklers i taket i anläggningen.
Ett annat rykte är att branden kunde spridas eftersom lådorna i Ocados automationslösning är perforerade och systemet har luftgenomströmning för att hålla livsmedlen kylda.
– Självklart kan lådperforering påverka ett brandförlopp, men om det gjort det i just det här fallet kan jag inte uttala mig om.
Att Ocados automationslösning är snarlik Autostore i sin utformning har väckt farhågor att samma sak skulle kunna hända i ett Autostorelager.
Men enligt Thomas Karlsson, Sverige-vd på Element Logic är det osannolikt:
– I en Autostore är lådorna täta och systemet är därmed i princip ogenomträngligt för syre, så skulle en brand uppstå skulle den troligtvis kvävas av sig själv. Men det är en väldigt viktig fråga, vi följer brandexperternas rekommendationer och eventuella nya riktlinjer med stort intresse.

Fortsatt försäkrade
Enligt Ocado har branden inte inneburit någon signifikant förändring i riskprofilen för systemet eller för bolagets affärsmodell.
– Det var jättejobbigt såklart, men vi vet nu varför det hände och har vidtagit flera åtgärder för att minska risken, bl a har plastlocket på robotarna
tagits bort.

Modellen på laddstation som fattade eld var redan innan branden utbytt mot annan teknik i våra nya anläggningar.
Enligt Sverker Lindbo var anläggningen i Andover fullt försäkrad, och detta har inte förändrats varken för Ocados övriga lager eller för de lager man bygger för kunders räkning.
– Försäkringsbolaget har fortsatt att försäkra anläggningar även efter branden, och premierna har inte förändrats på ett sätt som skulle kunna äventyra projektens totalekonomi.

Sedan branden har bolaget skrivit flera kontrakt om nya anläggningar, bl a med australiensiska Cole´s och för en joint ventureanläggning
med Marks and Spencer i England.
– Vi håller också på med en jättesatsning inom inomhusodling av livsmedel, som bygger på samma automationsteknik som den i våra lager.

av Hilda Hultén och Klara Eriksson


Läs mer