Västerås ökar järnvägsvolymer

mars 23, 2012 Logistiklägen , Transport

Verksamheten på Västerås kombiterminal har just nu en positiv utveckling med kraftigt ökad mängd gods via terminal. Volymen har mer än fyrdubblats sedan starten.

Volymer från både Stockholm och Hallsberg har dem senaste tiden flyttats till Västerås Kombiterminal. De flesta nya kunder anger att totalekonomin blivit bättre eftersom de slipper köra med onödiga tomtransporter. Med lossnings- och lastningsplatser nära Västerås och med generösa öppettider på terminalen har effektiviteten i systemet blivit mycket hög.

– När terminalen startade 2010 fanns en grundvolym på ca 5 000 godsenheter per år, med nuvarande beläggning kommer vi nå en bit över 20 000 enheter per år och volymkurvan pekar fortsatt uppåt, kommenterar Thomas Zetterblom, vd Västerås kombiterminal.

Tack vare att kunderna kan hämta godsenheter som kommer på tåg under natten, redan från kl. 04.00 på morgonen och lämna in godsenheter fram till klockan 20.00 på kvällen ökar nyttjandegraden av varje lastbärare markant. Kunderna hinner både lossa importgodset och lasta exportgodset på en och samma enhet och dygn. Sedan februari har terminalen också verksamheten igång på lördagar.

Linjenätet på Västerås kombiterminal utökas successivt och de senaste uppläggen där Intercontainer samarbetar med Hupac och Kombiverkehr innebär att flertalet destinationer numera kan nås i Italien, Benelux, Tyskland, Frankrike och i östra Europa.

Inte bara kombivolymer
Sedan några veckor tillbaka har Västerås kombiterminal ett samarbete med Xella, en av världens största tillverkare och distributör av lättbetong. I Sverige arbetar Xella bland annat med det kända varumärket Ytong. Västerås kombiterminal hanterar Xellas mellanlagring och distributionen av byggmaterial i Mellansverige till slutkunderna. Genom att köra den långa transportsträckan på järnväg från kontinenten till Västerås innebär det nya upplägget rejäla koldioxidbesparingar jämfört med befintlig distributionslösning.

Premiärtur på bana för ICAs kombitrailer
I veckan anlände ICAs nya prototyptrailer till terminalen. Det är en specialutvecklad trailer som lastar rullvagnar i dubbla plan. Initialt har den testats på landsväg, men nu har premiärturen på järnväg utförts från Helsingborg till Västerås. Detta är en mycket viktig milstolpe inom distributionsfunktionen, inte minst för Västerås Kombiterminal som ligger granne med den stora dagligvaruhandlaren.

 


Läs mer