Logent tar över Nynas hamndrift

mars 26, 2012 Logistik , Produktion

Logent har genom sitt dotterbolag Logent Stuv tecknat ett flerårigt avtal med Nynas AB gällande hamndriften vid raffinaderiet i Nynäshamn.

Avtalet gäller från den 1 maj 2012 och innebär att Logent kommer att ansvara för lastning och lossning, båtmanstjänster samt tillhörande administration vid hamnens samtliga tre kajer.

– Avtalet innebär att vi kommer in i ett nytt hamnsegment och därigenom blir mer kompletta som hamnoperatörer, kommenterar Bo Araskog, vd Logent Stuv AB.

Specialoljeföretaget Nynas omsätter ca 2 miljarder euro om året och 9 produktionsanläggningar och 860 medarbetare i Europa, USA och Sydamerika. Försäljningskontor finns i 30 länder över hela världen. Raffinaderiet i Nynäshamn är Nynas ABs största arbetsplats med ca 270 anställda. Hamnen består av tre kajer där fartyg förtöjer för att lasta och lossa olika produkter såsom råolja, bitumen och nafteniska bas- och specialoljor. Ca 270 fartyg anlöper hamnen varje år, varav 15-20 st är råoljefartyg.

Logent omsätter ca 1 miljard kronor. Inom bolagets affärsområdet Ports & Terminals finns förutom verksamheten i Nynäshamn även stuveriverksamhet i Stockholms Hamnar, en kombiterminal i Sundsvall, bilterminalen i Göteborgs Hamn samt Logent Automotive Logistics.
 


Läs mer