Widrikssons vann stort samdistributionsuppdrag

november 28, 2019 Logistik , Miljö/CSR , Transport

Foto: Widrikssons Åkeri.

Widrikssons Åkeri har efter upphandling blivit tilldelade uppdraget att hantera samordnad varudistribution för åtta Stockholmskommuner. Det är Sveriges största samordning av kommunala varuleveranser. Avtalet är värt drygt 17 miljoner kronor per år och löper i fyra år med möjlighet till förlängning ytterligare fyra år.

Den samordnade varudistributionen innebär mer gods i färre bilar. Widrikssons har haft uppdraget sedan 2014 och samordningen har tack vare minutiös planering av logistiken och förnybara drivmedel visat sig ge en stor miljönytta med en minskning av CO2-utsläppen på hela 70 procent .

Uppdraget är att ta emot, sortera om och leverera gods till beställande enheter med för kommunerna kostnadseffektiva transportlösningar och logistikflöden. Syftet med samordning av olika varuflöden är att minimera antalet transporter till, från och mellan verksamheter, minska utsläppen och öka trafiksäkerheten.

– Det är ett mycket komplext flöde av varor som kommer in, omlastas och går ut. Det är en sofistikerad setup av hela flödet, vilket krävs för att få ut nyttorna. Vi gillar denna typ av komplexa uppdrag som kräver lite extra, både när det gäller logistik och miljötänkande i framkant, kommenterar Johan Nyblom, vd på Widrikssons Åkeri.

– Södertörnskommunernas övergripande mål med uppdraget är att tillsammans med Widrikssons kontinuerligt utveckla en optimerad samordning av varutransporterna till kommunernas verksamheter. Detta ger vinster för både miljö, ekonomi och trafiksäkerhet. Och samtidigt smidigare för beställarna. Widrikssons vann även tidigare upphandling och har visat att de klarar att möta Södertörnskommunernas högt ställda krav, kommenterar Olof Bohlin, Uppdragsansvarig, Upphandling Södertörn.

Under 2018 transporterade Widrikssons drygt 13 000 ton gods till de åtta Södertörnkommunernas verksamheter exklusive Nacka. Totalt kördes 32 820 mil och 31,5 ton koldioxid släpptes ut. Detta motsvarar 2,4 g koldioxid per transporterat kilo gods. 99 % av transporterna under 2018 drevs med förnybart drivmedel, där HVO är det vanligaste drivmedlet.

Enligt en utvärdering från Länsstyrelsen i Stockholms län har den samordnade distributionen flera fördelar för både miljö och samhälle:

  • tydligt minskad miljöpåverkan – fossilfri distribution
  • ökad trafiksäkerhet kring skolor och dagis – färre lastbilar
  • bättre folkhälsa – minskade utsläpp med 70%

Widrikssons börjar köra de samordnade transporterna i Södertörnskommunerna den 15 juli 2020, förutom i Nacka där driftstarten sker redan den 1 januari 2020.