Första spadtag för flyggodslager i Malmö

november 27, 2019 Lager , Logistiklägen

Peter Bexell, grundare Hallbygg, Peter Ervasalo, vd DHL Express och Benny Thögersen, vd Catena. Foto Catena.

DHL Express gör en stor satsning på en ny anläggning i Sunnanå, Malmö med en investering på totalt 200 miljoner kronor. Idag togs det första spadtaget för den nya logistikanläggningen i Sunnanå. På plats fanns representanter från DHL Express, Catena och Hallbygg. Catena blir fastighetsägare och DHL Express hyresgäst. Hallbygg är byggentreprenör.

DHL Express, tog idag första spadtaget för den nya logistikanläggningen i Sunnanå, Malmö. Den nya anläggningen i Malmö blir drygt 10 100 kvadratmeter stor och kommer att innehålla teknik som automatiska system som läser av streckkoder och sorterar paketen, samt automatisk tullhantering. Bygget beräknas vara klart hösten 2020. Totalt investerar DHL Express 200 miljoner kronor i logistikanläggningen i Sunnanå varav 100 miljoner i direktinvesteringar.

– Det är mycket roligt att vi tagit första spadtaget. DHL har ambitiösa klimatmål och att gå över till en ännu mer energieffektivare logistikanläggning, där vi bland annat kommer att förbereda byggnaden för kommande elektrifiering av fordonsflottan är en av många åtgärder som vi gör för att nå målen inför framtiden. Dessutom kommer den nya anläggningen att ge en ännu bättre servicekvalitet för våra kunder vilket stärker vår position ytterligare på marknaden, kommenterar Peter Ervasalo, vd DHL Express, Sverige.

– Genom den nya byggnationen för DHL Express fortsätter vår utveckling av Logistikposition Sunnanå som med sin unika placering för transporter både inom och utom Sverige utgör ett centralt nav för dagens och framtidens varuflöden, kommenterar Jörgen Eriksson, Catenas regionchef i Malmö.

Den nya anläggningen ökar kapaciteten markant och kommer att kunna hantera 6 000 paket i timmen. Inflyttning är beräknad till hösten 2020.