Unilever och DHL i nytt partnerskap

augusti 23, 2012 Logistik , Miljö/CSR , Produktion

Unilever och DHL Supply Chain har tecknat ett nytt globalt avtal för att förbättra sitt samarbete och som det heter, för att tillhandahålla en global service i världsklass för Unilever och deras kunder. En rad initiativ fokuserar på ökad effektivitet, minskade kostnader och hållbara metoder att uppnå detta mål.

Initiativen inkluderar en minskning av koldioxidutsläppen samt att minska avfallet inom globala logistikoperationer genom innovativ teknik. Andra aktiviteter inkluderar en “design once, deploy everywhere” metod för att identifiera, utnyttja, och effektivisera nya och innovativa processer i Unilevers varuflödeskedja för att ge optimal prestanda.
Denna ”Joint Business Development Plan” är en del av Unilevers “Partner to Win” program för att arbeta ännu närmre sina viktigaste leverantörer. Den omfattar t ex stöd till Unilevers hållbarhetsplan och DHL: s GOGREEN initiativ, genom att minska koldioxidutsläppen, kostnader och avfall
Pier Luigi Sigismondi, Chief Supply Chain Officer Unilever kommenterar:
“För Unilever är det viktigt att vi arbetar nära våra strategiska leverantörer för att nå vår ambition att fördubbla företagets storlek och halvera vår miljöpåverkan. Vi kan inte göra detta ensamma. DHL och Unilever har arbetat tillsammans i många år och delar samma värderingar, passion och mål. För att stödja våra planer på att utvidga vår verksamhet på ett hållbart sätt, har vi valt DHL som vår globala supply chain partner. Vi ser fram mot att arbeta närmare med DHL och att utnyttja fördelarna med detta globala partnerskap. “


Läs mer