"Tio finska hamnar räcker"

mars 20, 2012 Logistik

En färsk logistikrapport från det finska näringslivets delegation EVA anser att det finns för många hamnar i Finland. Rapporten menar att det skulle räcka med omkring tio hamnar för att sköta sjötransporterna till utlandet.

Det finska sjötransporterna till utlandet sköttes i fjol från 52 olika hamnar. De tio största hamnarna hade hand om nästan 80 procent av alla transporter, konstaterar EVA i rapporten som sammanställts av Marko Erola.
I fjol transporterades omkring 100 miljoner ton frakt via Finlands hamnar. De största exporthamnarna var Fredrikshamn-Kotka, Neste Oils hamn i Sköldvik, Karleby, Helsingfors och Raumo. De största importhamnarna var Sköldvik, Helsingfors, Fredrikshamn-Kotka, Nådendal, Brahestad och Björneborg.
När det gäller transitfrakten, är det Fredrikshamn-Kotka, Karleby, Helsingfors, Hangö, Åbo och Lovisa som är de dominerande hamnarna.
Varken Jakobstad, Vasa eller Kaskö finns med i 10-toppen.
Källa: Österbottens tidning
 


Läs mer