Efter fyra år lämnade Peter Carlsson förra året posten som Teslas inköps- och logistikchef. Nu är han vd och delägare i det nystartade svenska företaget SGF Energy. Under ett seminarium i Stockholm presenterade han under onsdagen sitt nya projekt: Att få till stånd en stor svensk fabrik för att försörja Europa med batterier.

Peter Carlssons planer för en storskalig batterifabrik i Sverige befinner sig än så länge på ett tidigt stadium. En förstudie har tagits fram med stöd av Vinnova och Energimyndigheten.

– Vi tycker att det finns förutsättningar för en fabrik i Sverige och vill driva det vidare. Men det är många bitar som måste falla på plats, sade Peter Carlsson enligt Dagens industri.

Sverige har unika förutsättningar för att bygga en Gigafabrik, enligt Peter Carlsson, bland annat på grund av tillgången till el.  Även tillgång på metaller talar för Sveriges del, anser Peter Carlsson, liksom tillgången till förnybar energi.

Men det finns flera utmaningar med att bygga en svensk jättefabrik för batteritillverkning. Den största stavas pengar. 40 miljarder kronor beräknas fabriken kosta.

Det skulle också behövas tillskott på kompetens. Peter Carlsson ser framför sig ett stort antal internationella experter skulle behöva tas in från Asien och USA.

Peter Carlssons företag SGF Energy överväger nu att gå vidare till nästa fas, som handlar om att etablera ett projektkontor för att skaka fram finansiering till bygget.