Volvo Cars förnyar avtal med Logent i Torslanda

december 12, 2016 Logistik

Volvo Cars har tecknat ett långsiktigt avtal med Logent  avseende emballagehantering. Logent innehar uppdraget sedan januari 2014 och nu förstärker företaget ytterligare positionen som en viktig leverantör till Volvo Cars.

Avtalet avser hantering av det omfattande emballageflödet mellan Volvos produktionsanläggning och dess leverantörer. Samarbetet mellan avtalsparterna utökas kontinuerligt och därför väljer Logent att etablera verksamheten till nya lokaler med en fördubblad kapacitet i direkt anslutning till produktionen i Torslanda.

Genom närheten till produktionsanläggningen och omfattande investeringar i avancerad automationsutrustning, kommer framtida kapacitetsbehov att säkerställas.

– Vi är naturligtvis mycket glada och stolta över det förnyade förtroendet och den långsiktiga lösning vi har skapat tillsammans med Volvo Cars. Vi ser det som en viktig bekräftelse på Logents innovativa förmåga att tillsammans med våra kunder kunna utveckla lösningar som är flexibla och kostnadseffektiva över tid, meddelar Mats Steen, koncernchef Logent Group.


Läs mer