Svenskt inköpschefsindex bättre än väntat

juli 2, 2012 Logistik

Det svenska inköpschefsindexet (PMI) sjönk till säsongsrensade 48,4 i juni, från 49,0 i maj.

Analytikernas genomsnittsförväntningar låg på 48,2 enligt SIX Market Estimates sammanställning av åtta analytikers prognoser. Intervallet i förväntningarna sträckte sig mellan 47,5 och 49,5 med en median om 48,2.

Ett tal över 50 indikerar att ekonomin expanderar medan ett tal under 50 ger signaler om tillbakagång.
 


Läs mer