Sonat styr Stockholmslogistik

juni 20, 2012 Logistik , Produktion

Sonat har fått Stockholms Stads uppdrag att utforma en kravspecifikation som ligger till grund för stadens upphandling av en logistikleverantör för byggprojektet Norra Djurgårdsstaden.

Det upphandlade logistikföretaget ska ansvara för driften av det logistikcenter som ska etableras i stadsdelen Hjorthagen, och vara i full drift våren 2013. Sonat deltar även i dialogerna med de leverantörer som utvärderas samt utvecklar en bra affärs- och prismodell för samarbetet och designar/projekterar den byggnad som logistikcentrat ska inrymmas i. Grunden för etableringen av logistikcentret är en omfattande utredning som genomförts av Stockholms Stad.
– Vi har bland annat tittat på hur ett liknande logistikcenter användes vid byggandet av Hammarby Sjöstad och sett vinsterna av ett medvetet arbete med styrning, planering, hantering, lagring och återvinning av byggmaterial vid byggarbetsplatsen, säger Fredrik Bergman, genomförandechef för Norra Djurgårdsstaden på Exploateringskontoret.
– I slutet av detta projekt kommer vi att visa att ett bygglogistikcenter inte bara är miljöeffektivt utan även reducerar ställtider, svinn och minskar byggkostnaderna.
Norra Djurgårdsstaden är Sveriges största stadsutvecklingsområde och blir ett betydande tillskott i Stockholms tillväxt. Området sträcker sig från Husarviken i norr, över Värtahamnen och Frihamnen, till Loudden i söder. I området planeras 12 000 nya bostäder och 30 000 arbetsplatser att stå klara 2030.
Sonat är en utvecklingspartner inom supply chain management med ca 65 anställda och en omsättning på knappt 200 miljoner. Sonat har kontor i Stockholm, Norrköping och Örebro.
 


Läs mer