Svenskar köper österrikiskt tågbolag

januari 23, 2012 Logistik

Österrikiska statens godsjärnvägar har sålt sitt helägda dotterbolag Express Scandinavia AB till de svenska logistikveteranerna Ulf Sundberg och Mathias Wideroth.

Det österrikiska statliga godsjärnvägsbolaget Rail Cargo Austria, har sålt sitt helägda dotterbolag Express Scandinavia AB till Ulf Sundberg och Mathias Wideroth, bägge med lång erfarenhet av den svenska och internationella speditions- och logistikmarknaden. I samband med ägarskiftet byter bolaget namn till Scandinavian Logistics Partners AB.
Avsikten med förvärvet är att inleda en kraftig expansion och erbjuda marknaden en i alla avseenden komplett internationell speditions- och logistikkoncern med alla fyra transportsätten sjö, flyg, bil och järnväg.
– Scandinavian Logistics Partners blir en helägd svensk speditions- och logistikkoncern präglad av lång erfarenhet och mycket hög kompetens, där samtliga nyckelpersoner är delägare och den handplockade personalen kommer att erbjudas betydande vinstandelar, säger Ulf Sundberg som blir vd för det nya bolaget.
Ulf Sundberg, som tidigare ledde speditionsföretaget Kühne+Nagels verksamhet i Skandinavien, får övergripande ansvar för genomförandet av tillväxtstrategin medan Mathias Wideroth går in som arbetande stryrelseordförande. Förre vd Fritjof Jonas ska som affärsområdeschef och ”Director Rail Solutions” ha fortsatt fokus på att utveckla befintlig verksamhet och kunder.
Scandinavian Logistics Partners kommer även fortsättningsvis att representera Rail Cargo Austria och dess dotterbolag Express-Interfracht GmbH på den skandinaviska marknaden.


Läs mer