Prisas för bättre läkemedelsproduktion

januari 23, 2012 Logistik , Produktion
Prisas för bättre läkemedelsproduktion

Danska läkemedelsbolaget Lundbeck har fått en silvermedalj, bästa betyg någonsin för ett europeiskt företag, i Shingo-tävlingen som uppmärksammar enastående produktivitetsförbättringar.

Av Hilda Hultén

2006 gav sig det danska läkemedelsbolaget Lundbeck in på leanspåret och har sedan dess använt den japanska leanfilosofin för att förbättra sin produktivitet. Arbetet har enligt företaget lett till stora kostnadsbesparingar, mer motiverad personal och en mer flexibel och pålitlig produktion. I siffror har Lundbeck lyckats sänka sina kostnader för egenproducerade produkter med omkring en fjärdedel jämfört med 2006 års nivåer.
Nu får företaget en silvermedalj i den prestigefulla tävlingen Shingo Prize for Operational Excellence. Det är första gången någonsin som ett europeiskt företag får en silvermedalj i tävlingen.
– Vi är glada och stolta över Shingo-medaljen, det är ett erkännande av det enorma arbete som de anställda och chefer som varit involverade i processen utfört, och av de imponerande resultat vi har nått i produktionen under de senaste sex åren, kommenterar Lars Bang, Senior Vice President, Supply Operations and Engineering på Lundbeck.
Shingo Prize for Operational Excellence delas ut årligen sedan 1988 av Huntsman School of Business vid universitetet i Utah, USA. Priset ska sprida kunskapen om leanmetoden och uppmärksamma företag med operativ excellens.
Priset delas ut för prestationer som redan gjorts, men tar också hänsyn till företagets potential till vidare förbättringar. Lundbecks strävan efter ytterligare förbättringar fortsätter, målet är få ned produktionskostnaderna till att motsvara 10 procent av försäljningen. Framgångarna beror enligt företaget på att man lyckats göra leanmetoden och produktionsförbättringar till en del av företagskulturen.
– Vi har lyckats skapa en företagskultur som stöttar ständiga förbättringar. En anledning är att vårt arbete med leanmetoden inte begränsats till de vanliga förändringsverktygen som styrelsemöten. Vi har i stället valt ett integrerat angreppsätt, som bland annat innefattar omfattande utbildning och träning av alla anställda och ledare i produktionen, Säger Lars Bang.
Lundbeck får främst utmärkelsen för förbättringarna vid företagets produktionsanläggningar i Valby och Lumsås. Båda anläggningarna inspekterades grundligt under december 2011 av representanter från Shingo som en del i tävlingen.
 

Priset kommer att delas ut vid en gala i Jacksonville, USA i maj 2012.