Nya järnvägsbolag trafikerar Eskilstuna

januari 23, 2012 Infrastruktur , Logistiklägen , Transport
Nya järnvägsbolag trafikerar Eskilstuna

I januari tecknade Eskilstuna Kombiterminal trafikeringsavtal med järnvägsföretagen Peterson Rail och Tågåkeriet i Bergslagen (TÅGAB). Totalt finns nu sex st järnvägsföretag som transporterar gods via terminalen.

 

Peterson Rail och TÅGAB är nya järnvägsoperatörer vid Eskilstuna Kombiterminal.

Eskilstuna Kombiterminal trafikeras närvarande av Green Cargo, Rush Rail, Tågfrakt, TX Logistik, Peterson Rail och Tågåkeriet i Bergslagen (TÅGAB).

– Vi försöker vara flexibla och samordna olika tjänster för att ge våra kunder en bra helhetslösning. Det ska vara enkelt och effektivt att köra till och från vår terminal, och vi har fått en eloge från Peterson Rail och TÅGAB för en snabb och problemlös hantering av avtal och dokumentation inför trafikstarten, kommenterar terminalens tekniske chef Tommy Spångberg.

Eskilstuna Kombiterminal har en kapacitet på 160 000 TEU/år.

Ansluter till Svealandsbanan
För att höja säkerheten och öka effektiviteten för järnvägstransporter har terminalen också anslutits till Trafikverkets trafikledningssystem. Samtidigt pågår entreprenaden för att ansluta terminalen till Svealandsbanan. Järnvägsspåret byggs från Kjula station invid Svealandsbanan till flygplatsvägen som går rakt in i logistikparken. Hela entreprenaden beräknas vara klart hösten 2012.

Bernt Arehäll

– Med järnvägens indragning öppnas logistikparkens södra del för försäljning av tomter med järnvägsanslutning. Ett område som omfattar ca 100 ha och borde vara en av de attraktivaste platserna för etablering av logistik- och industriverksamhet i Mälardalen, menar Bernt Arehäll, affärsområdesansvarig för Eskilstuna-Strängnäs Logistik,

Eskilstuna+Strängnäs Logistik är ett initiativ för att utveckla logistikverksamheten i regionen ”för transporter och lagerhållning av varor från/till Stockholm-Mälardalen och norra Europa”. Nätverket drivs tillsammans med logistikföretag och organisationer i regionen.

Läs mer på www.eskilstuna-strangnaslogistik.se
 


Läs mer