Svensk världsexport ökar

augusti 22, 2012 Logistik , Produktion , Transport
Svensk världsexport ökar

Ökad exprt. Containervolymerna i Göteborgs hamn ökade med 3 procent första halvåret 2012. Foto Göteborgs Hamn

Under årets första sex månader ökade antalet exporterade containrar via Göteborgs Hamn med tre procent. Det innebär nytt volymrekord och tyder på en stark svensk export till andra världsdelar. Handelsflödena inom Europa är dock fortsatt svaga, visar Göteborgs Hamns halvårsrapport som presenteras idag.

Under senare tid har det kommit positiva tecken på en stark svensk export till andra världsdelar. Det är en utveckling som bekräftas av godsflödet i Göteborgs Hamn under första halvåret. De flesta globala handelsvaror packas i containrar och det är här ökningen märks tydligt.
– Majoriteten av Sveriges containerexport går via Göteborgs Hamn så det är mycket glädjande med så starka godsflöden till framför allt Asien och USA, kommenterar Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.
Importen stod sig däremot inte lika stark under första halvåret utan minskade med sex procent. Importen består mestadels av konsumtionsvaror som till exempel kläder, möbler, elektronik och livsmedel.
Totalt skeppades 458 000 containrar* via Göteborgs Hamn under första halvåret, vilket är 2 000 fler än motsvarande period förra året. En stor nyhet under våren var att rederialliansen G6** startade en ny direktlinje mellan Göteborg och Asien.

Svag Europahandel
Göteborgs Hamn har flera fartygslinjer till England, Tyskland, Danmark, Finland och Belgien för last som rullas av och på fartygen, så kallad roro-trafik. Den trafiken minskade med fyra procent under första halvåret jämfört med motsvarande period förra året.
– Volymerna påverkas negativt av den svaga ekonomiska utvecklingen i Europa. Särskilt tydlig är minskningen av pappersexporten, säger Magnus Kårestedt.
Totalt skeppades 280 000 roro-enheter under perioden.

Rekord för järnvägen
Allt fler företag väljer att transportera sitt gods med tåg istället för med lastbil till och från hamnen. Under första halvåret ökade antalet tågtransporterade containrar med rekordtakten 14 procent. Det innebär att järnvägen numera står för cirka hälften av alla landtransporter av containrar.
 

Plus för energihamnen
I Göteborg finns Nordens största energihamn med tre stora raffinaderier och tre lagringsbolag. Året inleddes med en minskning av volymerna, men ökade sedan kraftigt och landade på plus tre procent för hela perioden. En raffinerad produkt som sticker ut särskilt är diesel. Här ökade distributionen från hamnen med hela 35 procent. Hälften av detta skeppades till övriga delar av Sverige, medan den andra hälften exporteras till utlandet. Totalt skeppades två miljoner ton diesel från energihamnen under första halvåret.
 

Färre bilar

Förra sommaren inleddes en negativ trend när det gäller antalet skeppade bilar – en trend som håller i sig även första halvåret 2012. Totalt importerades och exporterades 88 000 bilar under årets första sex månader. Det är en minskning med 28 procent jämfört med motsvarande period förra året. Tappet gäller både bilfrakter inom Europa och till andra världsdelar.
 

Göteborg Hamn är Nordens största hamn med 11 000 fartygsanlöp om året. En tredjedel av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 60 procent av all containertrafik. 25 tågpendlar går till och från hamnen, som har terminaler för olja, bilar, ro-ro, containrar och passagerare.

* Räknat i tjugofotscontainrar (TEU).

**G6-alliansen består av av rederierna APL, Hyundai Merchant Marine, MOL (Mitsui O.S.K Lines), Hapag-Lloyd AG, NYK (Nippon Yusen Kaisha) och OOCL (Orient Overseas Container Line).


Läs mer