Stockholms hamnar ökar containervolymerna

oktober 22, 2012 Logistik , Transport

Under årets nio första månader har Stockholms hamnar ökat sina containervolymer med tio procent mot 2011. Utvecklingen förstärks ytterligare av MSCs flytt till Stockholm från Södertälje.

Ökningen sker på en globalt vikande marknad, vilket indikerar en tydlig trend att allt fler varuägare och rederier väljer att ta godset sjövägen, så nära den växande Stockholmsregionen som möjligt.
– Det är glädjande, kommenterar Henrik Widerståhl, marknadschef i Stockholms Hamnar, som menar att förändringen ger miljöfördelar och avlastar väg och järnväg.
Den positiva volymutvecklingen förstärks ytterligare när storrederiet MSC från och med oktober 2012 flyttar sin trafik från Södertälje hamn till Stockholms hamn.
Till containerterminalen i Värtahamnen i Stockholm anlöper nu Unifeeder, Teamlines, SCA Transforest och MSC. För hamnen innebär det en konkurrensfördel eftersom så gott som dagliga anlöp i Stockholm ger möjlighet till feeder-trafik till och från Rotterdam och Hamburg.
 


Läs mer