Stabil industrikonjunktur i Västra Götaland

Prognoserna inför hösten är ljusa och konjunkturläget tycks stärkas ganska kraftigt. Det visar vårens konjunkturbarometer för Västra Götaland. Näringslivet tycks se höstens och våren avmattning endast som en paus i uppgången.

Enkätsvaren från företagen pekar på, att avmattningen av konjunkturläget i Västra Götaland har stannat av. Konjunkturindex är i stort sett detsamma som i höstas och näringslivet befinner sig fortfarande i en normalkonjunktur. Trots att höstens avvaktande prognoser i stort har slagit in, med så gott som oförändrad produktion och sysselsättning, har stämningsläget ljusnat sedan i höstas.

– Det är glädjande att se att sysselsättningen har stått emot konjunkturnedgången och i stort är bibehållen sedan i höstas, säger Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen.

En jämn bild Några noteringar ur rapporten:

• Konjunkturindex för Västra Götaland, som kan variera mellan –100 och +100, står under våren i -6 jämfört med ±0 i höstas och +25 förra våren.

• Den regionala konjunkturbilden är fortsatt jämn. Index för delregionerna Göteborgsregionen, Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal ligger alla inom intervallet –9 till –1.

• Fallet i industriinvesteringarna bedöms stanna upp under året. Prognosen för 2012 tyder på en viss uppgång.

Fakta:
Konjunkturbarometern för Västra Götaland bygger på en postenkät till drygt 1 000 företag inom följande huvudbranscher: tillverkningsindustri, byggnadverksamhet, sällanköpsvaruhandel, bilhandel, transport och logistik, partihandel, uppdragsverksamhet samt it-verksamhet.


Läs mer