Stabil industrikonjunktur i Västra Götaland

maj 29, 2012 Logistik , Produktion

Prognoserna inför hösten är ljusa och konjunkturläget tycks stärkas ganska kraftigt. Det visar vårens konjunkturbarometer för Västra Götaland. Näringslivet tycks se höstens och våren avmattning endast som en paus i uppgången.

Enkätsvaren från företagen pekar på, att avmattningen av konjunkturläget i Västra Götaland har stannat av. Konjunkturindex är i stort sett detsamma som i höstas och näringslivet befinner sig fortfarande i en normalkonjunktur. Trots att höstens avvaktande prognoser i stort har slagit in, med så gott som oförändrad produktion och sysselsättning, har stämningsläget ljusnat sedan i höstas.

– Det är glädjande att se att sysselsättningen har stått emot konjunkturnedgången och i stort är bibehållen sedan i höstas, säger Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen.

En jämn bild Några noteringar ur rapporten:

• Konjunkturindex för Västra Götaland, som kan variera mellan –100 och +100, står under våren i -6 jämfört med ±0 i höstas och +25 förra våren.

• Den regionala konjunkturbilden är fortsatt jämn. Index för delregionerna Göteborgsregionen, Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal ligger alla inom intervallet –9 till –1.

• Fallet i industriinvesteringarna bedöms stanna upp under året. Prognosen för 2012 tyder på en viss uppgång.

Fakta:
Konjunkturbarometern för Västra Götaland bygger på en postenkät till drygt 1 000 företag inom följande huvudbranscher: tillverkningsindustri, byggnadverksamhet, sällanköpsvaruhandel, bilhandel, transport och logistik, partihandel, uppdragsverksamhet samt it-verksamhet.


Läs mer